Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : APC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Robert Alexander StoneCổ đông lớnBán592,0000-22,00023/06/2017570,000
Võ Thùy DươngChủ tịch HĐQT/TGĐMua2,919,390737,990737,99014/06/20173,657,380
Võ Thùy DươngChủ tịch HĐQT/TGĐMua2,819,390100,000100,00009/06/20172,919,390
Robert Alexander StoneCổ đông lớnBán710,0000-5,11021/03/2017704,890
Robert Alexander StoneCổ đông lớnBán1,223,0000-121,00002/03/20171,102,000
Robert Alexander StoneCổ đông lớnBán1,299,3700-20,00009/02/20171,279,370
Phan Thị Thanh GiangTrưởng phòng Tổ chức hành chínhBán9,3099,309-9,30002/11/20169
Robert Alexander StoneCổ đông lớnBán1,540,0000-136,74021/10/20161,403,260
Phan Thị Thanh GiangTrưởng phòng Tổ chức hành chínhBán9,3099,309020/09/20169,309
Phan Thị Thanh GiangTrưởng phòng Tổ chức hành chínhBán10,00910,009011/08/20160
Robert Alexander StoneCổ đông lớnMua1,530,000035,66025/03/20161,565,660
Nguyễn Đắc ĐoànKế toán trưởngBán35,15035,150-35,15020/11/20150
Nguyễn Đắc HưngKế toán trưởngBán4,8404,840-4,83018/11/201510
Huỳnh Thị Từ ÁiTrưởng BKSBán28,6808,650-8,65023/10/201520,030
Robert Alexander StoneCổ đông lớnMua1,415,000010,00007/10/20151,425,000
Robert Alexander StoneCổ đông lớnMua1,286,230023,56012/08/20151,309,790
Robert Alexander StoneCổ đông lớnMua1,175,000075,00001/07/20151,250,000
Robert Alexander StoneCổ đông lớnMua1,019,150068,71004/05/20151,087,860
Võ Thùy DươngChủ tịch HĐQT/TGĐMua1,543,7001,400,0001,275,69001/04/20152,819,390
NullChủ tịch HĐQT/TGĐMua1,543,7001,400,0001,265,69009/03/20152,809,390