Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : AMV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Đặng Nhị NươngChủ tịch HĐQT/GĐMua95,000247,800247,80023/12/2016342,800
Nguyễn Lệ ThủyTV HĐQTBán395,400395,400-395,40023/12/20160
Tô Minh VũTV HĐQTBán105,400105,400-105,40019/12/20160
Lê Thu HuyềnCổ đông lớnMua196,7600125,00019/12/2016321,760
Lê Thu HuyềnCổ đông lớnMua98,960097,80011/11/2016196,760
Hoàng OanhTV HĐQTBán117,000117,000-117,00028/10/20160
Lê Thị Thu HàTV HĐQTBán60,00060,000-60,00031/10/20160
Bách Mộng HàChủ tịch HĐQT/GĐBán156,960156,960-156,96028/10/20160
America Limited Liability CompanyCổ đông lớnBán217,1000-216,40004/10/2016700
Bách Mộng HàChủ tịch HĐQTBán156,960156,960010/06/2015156,960
Bách Mộng HàChủ tịch HĐQTBán156,96020,000018/05/2015156,960
Nguyễn Lệ ThủyTV HĐQTMua362,900026,60026/03/2014389,500
Nguyễn Lệ ThủyCổ đông lớnMua362,900026,60026/03/2014389,500
Willem StuiveCổ đông lớnBán106,0000-36,00017/03/201470,000
Nguyễn Lệ ThủyCổ đông lớnMua331,600031,30012/02/2014362,900
Nguyễn Lệ ThủyCổ đông lớnBán304,7000-20016/01/2014331,500
Nguyễn Lệ ThủyCổ đông lớnMua304,700027,00016/01/2014331,500
Nguyễn Lệ ThủyCổ đông lớnMua265,900038,80008/01/2014304,700
Nguyễn Lệ ThủyCổ đông lớnMua234,600031,30011/12/2013265,900
Nguyễn Lệ ThủyCổ đông lớnMua212,800021,80004/12/2013234,600