Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : AMV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Lê Thu HuyềnCổ đông lớnMua98,960097,80011/11/2016196,760
Hoàng OanhTV HĐQTBán117,000117,000-117,00028/10/20160
Lê Thị Thu HàTV HĐQTBán60,00060,000-60,00031/10/20160
Bách Mộng HàChủ tịch HĐQT/GĐBán156,960156,960-156,96028/10/20160
America Limited Liability CompanyCổ đông lớnBán217,1000-216,40004/10/2016700
Bách Mộng HàChủ tịch HĐQTBán156,960156,960010/06/2015156,960
Bách Mộng HàChủ tịch HĐQTBán156,96020,000018/05/2015156,960
Nguyễn Lệ ThủyTV HĐQTMua362,900026,60026/03/2014389,500
Nguyễn Lệ ThủyCổ đông lớnMua362,900026,60026/03/2014389,500
Willem StuiveCổ đông lớnBán106,0000-36,00017/03/201470,000
Nguyễn Lệ ThủyCổ đông lớnMua331,600031,30012/02/2014362,900
Nguyễn Lệ ThủyCổ đông lớnBán304,7000-20016/01/2014331,500
Nguyễn Lệ ThủyCổ đông lớnMua304,700027,00016/01/2014331,500
Nguyễn Lệ ThủyCổ đông lớnMua265,900038,80008/01/2014304,700
Nguyễn Lệ ThủyCổ đông lớnMua234,600031,30011/12/2013265,900
Nguyễn Lệ ThủyCổ đông lớnMua212,800021,80004/12/2013234,600
Nguyễn Lệ ThủyCổ đông lớnMua186,600026,30018/11/2013212,800
Nguyễn Lệ ThủyCổ đông lớnBán186,6000-10018/11/2013212,800
Nguyễn Lệ ThủyCổ đông lớnMua157,100029,30011/11/2013186,600
Nguyễn Lệ ThủyCổ đông lớnBán157,1000-30011/11/2013186,600