Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ - Mã CK : AMV

TênSLCPTỷ lệ (%)
Trần Văn Tuấn5,091,60018.8
Nguyễn Thị Nhung5,068,10018.7
Bùi Văn Hải5,051,50018.6
Lê Anh Hồi5,000,00018.4
Nguyễn Hữu Điển5,000,00018.4
Đặng Nhị Nương445,9001.6
Nguyễn Lệ Thủy395,4001.5
Nguyễn Lệ Thủy389,5001.4
Nguyễn Lệ Thủy363,7001.3
Lê Thu Huyền321,7601.2
Hà Mộng Bắc156,9600.6
Willem Stuive70,0000.3
Phạm Việt Tấn7,5000.0
Hà Thị Thu Trang5,0000.0
Nguyễn Quang Trung3,2000.0
America Limited Liability Company7000.0
Huỳnh Văn Giàu1700.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : AMV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Đặng Nhị NươngChủ tịch HĐQT/GĐMua342,800300,000103,10006/10/2017445,900
Nguyễn Hữu ĐiểnCổ đông lớnMua005,000,00012/06/20175,000,000
Bùi Văn HảiCổ đông lớnMua51,50005,000,00012/06/20175,051,500
Lê Anh HồiCổ đông lớnMua005,000,00012/06/20175,000,000
Trần Văn TuấnCổ đông lớnMua91,60005,000,00012/06/20175,091,600
Nguyễn Thị NhungCổ đông lớnMua68,10005,000,00012/06/20175,068,100
Đặng Nhị NươngChủ tịch HĐQT/GĐMua95,000247,800247,80023/12/2016342,800
Nguyễn Lệ ThủyTV HĐQTBán395,400395,400-395,40023/12/20160
Tô Minh VũTV HĐQTBán105,400105,400-105,40019/12/20160
Lê Thu HuyềnCổ đông lớnMua196,7600125,00019/12/2016321,760
Lê Thu HuyềnCổ đông lớnMua98,960097,80011/11/2016196,760
Hoàng OanhTV HĐQTBán117,000117,000-117,00028/10/20160
Lê Thị Thu HàTV HĐQTBán60,00060,000-60,00031/10/20160
Bách Mộng HàChủ tịch HĐQT/GĐBán156,960156,960-156,96028/10/20160
Công ty Trách nhiệm hữu hạn SX Thương mại Thiết bị Y tế Mặt TrờiCổ đông lớnBán226,380226,380-226,38001/11/20160
America Limited Liability CompanyCổ đông lớnBán217,1000-216,40004/10/2016700
Công ty Trách nhiệm hữu hạn SX Thương mại Thiết bị Y tế Mặt TrờiCổ đông lớnBán226,380226,380010/06/2015226,380
Bách Mộng HàChủ tịch HĐQTBán156,960156,960010/06/2015156,960
Bách Mộng HàChủ tịch HĐQTBán156,96020,000018/05/2015156,960
Công ty Trách nhiệm hữu hạn SX Thương mại Thiết bị Y tế Mặt TrờiCổ đông lớnBán226,38020,000018/05/2015226,380