Công ty cổ phần Alphanam E&C - Mã CK : AME

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam7,200,00060.0
Nguyễn Minh Nhật865,1507.2
Công ty Cổ phần ALPHANAM660,0005.5
East Wing Asset Management Corporation612,5505.1
Jetsuji Nagata545,4004.5
Bùi Hoàng Tuấn500,0004.2
East Wing Asset Management PTE, LTD455,0003.8
Công ty East Wing Asset Management LTD175,5001.5
Lâm Sơn Tùng100,0000.8
Nguyễn Duy Phương50,0000.4
Nguyễn Thị Ánh Tuyết45,0000.4
Nguyễn Trần Đại30,0000.3
Lê Văn Đạt6,0000.1
Doãn Thị Vân2,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : AME - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần ALPHANAMCổ đông lớnMua00660,00027/01/2016660,000
Công ty Mot East Wing Việt NamCổ đông lớnBán660,0000-660,00027/01/20160
Bùi Hoàng TuấnChủ tịch HĐQTBán600,000100,000-100,00029/09/2015500,000
Nguyễn Minh NhậtỦy viên HĐQTMua126,200738,950738,95029/09/2015865,150
East Wing Asset Management CorporationCổ đông lớnMua460,500152,050152,05020/11/2013612,550
Jetsuji NagataThành viên HĐQTMua145,400400,000400,00020/11/2013545,400
East Wing Asset Management PTE, LTDCổ đông lớnMua185,000270,000270,00020/11/2013455,000
Bùi Đình QuýThành viên BKSBán18,50018,500019/07/20130
East Wing Asset Management CorporationCổ đông lớnBán860,500400,000-400,00028/12/2012460,500
Công ty Cổ phần Đầu tư AlphanamCổ đông lớnMua6,120,0001,080,0001,080,00009/01/20137,200,000
Công ty Mot East Wing Việt NamCổ đông lớnMua628,400100,00031,60031/12/2010660,000
Công ty Mot East Wing Việt NamCổ đông lớnMua599,700028,70016/11/2010628,400
Công ty Mot East Wing Việt NamCổ đông lớnBán600,00050,000-50,00030/06/2010550,000
1