Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : AME - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Minh NhậtCổ đông lớnMua00660,00027/01/2016660,000
Công ty Mot East Wing Việt NamCổ đông lớnBán660,0000-660,00027/01/20160
Bùi Hoàng TuấnChủ tịch HĐQTBán600,000100,000-100,00029/09/2015500,000
Nguyễn Minh NhậtỦy viên HĐQTMua126,200738,950738,95029/09/2015865,150
Tesuji NagataCổ đông lớnMua460,500152,050152,05020/11/2013612,550
Jetsuji NagataThành viên HĐQTMua145,400400,000400,00020/11/2013545,400
Tesuji NagataCổ đông lớnMua185,000270,000270,00020/11/2013455,000
Bùi Đình QuýThành viên BKSBán18,50018,500019/07/20130
Tetsuji NagataCổ đông lớnBán860,500400,000-400,00028/12/2012460,500
Bùi Hoàng TuấnCổ đông lớnMua6,120,0001,080,0001,080,00009/01/20137,200,000
Công ty Mot East Wing Việt NamCổ đông lớnMua628,400100,00031,60031/12/2010660,000
Công ty Mot East Wing Việt NamCổ đông lớnMua599,700028,70016/11/2010628,400
Công ty Mot East Wing Việt NamCổ đông lớnBán600,00050,000-50,00030/06/2010550,000
1