Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : AMD - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Ngô Công ChínhThành viên HĐQT/Phó TGĐMua350,000200,00050,00018/05/2016400,000
Nguyễn Quốc TrưởngThành viên HĐQTMua1,500,000800,00050,00018/05/20161,550,000
1