Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : AMD - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Tiến ĐứcChủ tịch HĐQTMua2,700,0005,000,0005,000,00023/06/20177,700,000
Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROSCổ đông lớnMua0015,817,41802/06/201715,817,418
Nguyễn Quốc TrưởngTV HĐQTBán1,674,0001,674,000-1,674,00008/06/20170
Ngô Công ChínhTV HĐQT/Phó TGĐBán540,000540,000-540,00008/06/20170
Ngô Công ChínhThành viên HĐQT/Phó TGĐMua350,000200,00050,00018/05/2016400,000
Nguyễn Quốc TrưởngThành viên HĐQTMua1,500,000800,00050,00018/05/20161,550,000
1