Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu - Mã CK : AMC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế1,140,00040.0
Lê Xuân Nghĩa125,6004.4
Lê Đình Danh61,0002.1
Hoàng Trọng Diên15,0000.5
Lê Mạnh Hùng13,2000.5
Nguyễn Thành Hưng10,0000.4
Nguyễn Trung Thành5,0000.2
Nguyễn Văn Hùng5,0000.2
Hồ Thị Thùy Cương1,0000.0
Hồ Thị Thủy Cương1,0000.0
Nguyễn Văn Chương1,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : AMC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Lê Xuân NghĩaCổ đông lớnBán148,6000-23,00014/12/2016125,600
Lê Mạnh HùngTV HĐQTBán90,20090,200-90,20011/11/20160
Lê Mạnh HùngThành viên HĐQTBán114,400114,400-24,20022/09/201690,200
Lê Đình DanhChủ tịch HĐQTMua10,000100,00051,00017/11/201561,000
Lê Mạnh HùngỦy viên HĐQTMua39,700100,00074,70016/04/2015114,400
Lê Mạnh HùngỦy viên HĐQTMua0200,00039,70016/10/201339,700
1