Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : AMC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Lê Xuân NghĩaCổ đông lớnBán148,6000-23,00014/12/2016125,600
Nguyễn Thị LiênTV HĐQTBán90,20090,200-90,20011/11/20160
Nguyễn Thị LiênThành viên HĐQTBán114,400114,400-24,20022/09/201690,200
Lê Đình DanhChủ tịch HĐQTMua10,000100,00051,00017/11/201561,000
Nguyễn Thị LiênỦy viên HĐQTMua39,700100,00074,70016/04/2015114,400
Nguyễn Thị LiênỦy viên HĐQTMua0200,00039,70016/10/201339,700
1