Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : AGX - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng VNCổ đông lớnMua1,950,0000662,79206/06/20172,612,792
Đặng Thu HàCổ đông lớnBán3,960,0002,200,000-2,200,00015/11/20161,760,000
Võ Thị Huyền LanCổ đông lớnMua1,900,608750,000750,00015/11/20162,650,608
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng VNCổ đông lớnMua500,00001,450,00014/11/20161,950,000
1