Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn - Mã CK : AGX

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Bourbon Bến Lức2,650,60824.5
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng VN2,612,79224.2
Jaccar Holdings1,760,00016.3
Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra)1,650,00015.3
Trần Trọng Huệ500,0004.6
Ngô Bình Long1,9800.0
Võ Thị Mỹ3300.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : AGX - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng VNCổ đông lớnMua1,950,0000662,79206/06/20172,612,792
Jaccar HoldingsCổ đông lớnBán3,960,0002,200,000-2,200,00015/11/20161,760,000
Công ty Cổ phần Bourbon Bến LứcCổ đông lớnMua1,900,608750,000750,00015/11/20162,650,608
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng VNCổ đông lớnMua500,00001,450,00014/11/20161,950,000
1