Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM - Mã CK : AGP

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM1,480,70720.0
Phạm Uyên Nguyên655,4958.9
Trương Thị Kim Loan60,3200.8
Dương Ánh Ngọc10,9000.1
Nguyễn Văn Hoàng4,7220.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : AGP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Văn HoàngTV BKSMua2,7222,0002,00028/04/20174,722
Nguyễn Văn HoàngTV BKSMua2,7222,000025/05/20170
Phạm Uyên NguyênTV HĐQTMua655,495100,000020/01/20170
Phạm Uyên NguyênTV HĐQTBán655,49510,000016/12/2016655,495
Phạm Uyên NguyênTV HĐQTMua655,495100,000021/06/2016655,495
Dương Ánh NgọcKế toán trưởngBán6,9406,940-6,94024/05/20160
Dương Ánh NgọcKế toán trưởngMua3,9606,9406,94024/06/201610,900
Phạm Uyên NguyênTV HĐQTMua655,495100,000022/01/2016655,495
Trương Thị Kim LoanTV HĐQTMua51,0409,2809,28012/01/201660,320
1