Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : AGF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Ngô Phước HậuChủ tịch HĐQTBán150,009140,009-140,00910/02/201510,000
Dương Ngọc MinhCổ đông lớnMua19,136,9321,200,0001,200,00026/09/201420,336,932
Triệu Thị TươiNgười CBTTBán2,2022,200-2,20012/08/20142
Triệu Thị TươiNgười CBTTBán2,2022,200031/07/20142,202
Võ Phước HưngNgười CBTTBán11,84611,840-11,84016/07/20146
Võ Phước HưngNgười CBTTBán18,84618,500-7,00001/07/201411,846
CTCP Hùng VươngCổ đông lớnMua13,136,9326,000,0006,000,00002/05/201419,136,932
Võ Phước HưngNgười CBTTBán18,84618,000025/01/201418,846
Võ Văn PhongPhó TGĐBán5,0005,000018/01/20145,000
Nguyễn Văn KhảiCổ đông lớnBán5,200,0005,200,000-5,200,00003/01/20140
Võ Văn PhongPhó TGĐMua004,41010/12/20134,410
Võ Văn PhongPhó TGĐMua005,00020/12/20135,000
Võ Phước HưngNgười CBTTBán9,4239,400031/07/20139,423
Triệu Thị TươiNgười CBTTBán1,1011,100031/07/20131,101
Triệu Thị TươiNgười CBTTMua50110,00060012/06/20131,101
Lê Văn ĐiệpPhó TGĐBán13,47213,470-13,47021/09/20122
Lê Văn ĐiệpPhó TGĐBán13,47213,470014/09/201213,472
Lê Văn ĐiệpPhó TGĐBán13,47213,470031/07/201213,472
Công ty Cổ phần Xuyên Thái BìnhCổ đông lớnMua1,361,00001,239,00016/07/20122,600,000
Công ty Cổ phần Xuyên Thái BìnhCổ đông lớnMua740,0000620,00010/07/20121,360,000