Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang - Mã CK : AFX

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước17,850,00051.0
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Lương thực Miền Nam7,181,65020.5
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang3,018,7508.6
Nguyễn Thanh Xuân82,2000.2
Phạm Ngọa Long78,9000.2
Trần Kim Uyên40,2000.1
Trần Xuân Phúc21,8000.1
Tô Thiện Hữu10,0000.0
Trần Khánh Giang3,1000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : AFX - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD