Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ADP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Thị Kiều NgaTV HĐQT/Phó TGĐ kế hoạchBán246,570100,000021/09/20170
Trần Bửu TríPhó Chủ tịch HĐQT/Phó TGĐ Kinh doanhMua1,707,37930,00020,00024/07/20171,727,379
Nguyễn Vạn TháiPhó TGĐ Sản xuất và Kỹ thuậtBán482,31630,000-30,00015/06/2017452,316
Trần Bửu TríPhó Chủ tịch HĐQT/Phó TGĐ Kinh doanhMua1,677,37930,00030,00015/06/20171,707,379
Trần Bửu TríPhó Chủ tịch HĐQT/Phó TGĐ Kinh doanhMua1,662,37920,00015,00005/06/20171,677,379
Trần Bửu TríPhó Chủ tịch HĐQT/Phó TGĐ Kinh doanhMua1,657,37910,0005,00016/05/20171,662,379
Trần Bửu TríThành viên HĐQT/Phó GĐ kinh doanhMua1,651,36310,0006,01620/02/20171,657,379
Nguyễn Vạn TháiPhó GĐ Kỹ Thuật sản xuấtBán319,94820,000-18,50006/09/2016301,448
Nguyễn Thị CầnTrưởng BKSMua101,89815,0004,40011/08/2016106,298
Trần Bá KiệtThành viên BKSBán4,4112,000-2,00021/07/20162,411
Trần Bửu TríỦy viên HĐQTMua1,030,10210,0002,00004/11/20151,032,102
Lê Đình QuangỦy viên HĐQT/Kế toán trưởngMua468,500121,500121,50024/06/2015590,000
Cổ đông lớnBán320,2790-4,00015/06/2015316,279
NullỦy viên HĐQT/Kế toán trưởngMua448,000142,00020,50007/04/2015468,500
Trần Bửu TríỦy viên HĐQTMua636,73550,00050,00026/12/2014686,735
Phan Ngọc ThuấnPhó Chủ tịch HĐQT/Phó giám đốcBán225,00050,000-50,00026/12/2014175,000
Phan Ngọc ThuấnPhó Chủ tịch HĐQT/Phó giám đốcBán275,00050,000-50,00009/10/2014225,000
Trần Bửu TríỦy viên HĐQTMua581,66460,00055,07109/10/2014636,735
Trần Bửu TríỦy viên HĐQTMua531,66450,00050,00021/07/2014581,664
Phan Ngọc ThuấnPhó Chủ tịch HĐQT/Phó giám đốcBán325,00050,000-50,00008/07/2014275,000
12