Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ADC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
America Limited Liability CompanyCổ đông lớnMua152,13602,70029/12/2016154,836
Peter Eric DennisCổ đông lớnMua62,400045,70016/12/2013108,100
Willem StuiveCổ đông lớnBán51,0000-3,90013/09/201347,100
Peter Eric DennisCổ đông lớnMua36,100026,30001/07/201362,400
Willem StuiveCổ đông lớnBán79,0000-28,00001/07/201351,000
Willem StuiveCổ đông lớnBán102,0000-23,00025/06/201379,000
Willem StuiveCổ đông lớnMua99,90002,20021/12/2012102,000
Willem StuiveCổ đông lớnBán99,9000-10021/12/2012102,000
Willem StuiveCổ đông lớnMua86,000013,90020/11/201299,900
Willem StuiveCổ đông lớnMua72,500013,50030/10/201286,000
Willem StuiveCổ đông lớnMua60,000012,50008/08/201272,500
1