Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông - Mã CK : ADC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam673,20022.0
Lê Hoàng Hải315,11210.3
Phạm Văn Thắng216,3427.1
America Limited Liability Company154,8365.1
Peter Eric Dennis108,1003.5
Willem Stuive77,2002.5
Phạm Ngọc Tới42,8401.4
Nguyễn Bích La20,4000.7
Trần Tiểu Lâm18,9200.6
Lê Huy16,0000.5
Võ Văn Chiến15,2000.5
Phan Thị Thu Hương10,0980.3
Nguyễn Thị Thanh Thủy8,1400.3
Tô Thanh Bình5,4000.2
Nguyễn Thị Hồng Hạnh4,9000.2
Nguyễn Phong Yên4,0000.1
Trịnh Thu Hà3,0600.1
Nguyễn Thanh Tùng2,0000.1
Trần Thị Thu Hương1,5840.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ADC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
America Limited Liability CompanyCổ đông lớnMua152,13602,70029/12/2016154,836
Peter Eric DennisCổ đông lớnMua62,400045,70016/12/2013108,100
Willem StuiveCổ đông lớnBán51,0000-3,90013/09/201347,100
Peter Eric DennisCổ đông lớnMua36,100026,30001/07/201362,400
Willem StuiveCổ đông lớnBán79,0000-28,00001/07/201351,000
Willem StuiveCổ đông lớnBán102,0000-23,00025/06/201379,000
Willem StuiveCổ đông lớnMua99,90002,20021/12/2012102,000
Willem StuiveCổ đông lớnBán99,9000-10021/12/2012102,000
Willem StuiveCổ đông lớnMua86,000013,90020/11/201299,900
Willem StuiveCổ đông lớnMua72,500013,50030/10/201286,000
Willem StuiveCổ đông lớnMua60,000012,50008/08/201272,500
1