Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - Công ty Cổ phần - Mã CK : ACV

TênSLCPTỷ lệ (%)
Bộ Giao thông Vận tải2,076,943,01195.4
Lê Xuân Tùng6,7000.0
Lê Thị Diệu Thúy6,2000.0
Đỗ Tất Bình5,7000.0
Lê Thị Hương Giang5,7000.0
Nguyễn Đình Dương5,5000.0
Võ Anh Tú4,9000.0
Hoàng Thị Thành4,8000.0
Hồ Minh Tiến4,0000.0
Đào Việt Dũng3,8000.0
Vũ Tuấn San3,6000.0
Lê Mạnh Hùng3,3000.0
Lê Văn Soái3,3000.0
Nguyễn Nguyên Hùng3,3000.0
Trần Văn Thắng3,3000.0
Huỳnh Thị Diệu2,5000.0
Hoàng Thị Thanh2,4000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ACV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Huỳnh Thị DiệuTrưởng BKSBán4,3001,800-1,80010/04/20172,500
Nguyễn Nguyên HùngChủ tịch HĐQTBán30,10030,100-30,10028/11/20160
Nguyễn Nguyên HùngChủ tịch HĐQTBán40,1000-10,00021/11/201630,100
1