Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ACV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Huỳnh Thị DiệuTrưởng BKSBán4,3001,800-1,80010/04/20172,500
Nguyễn Quốc HưngChủ tịch HĐQTBán30,10030,100-30,10028/11/20160
Nguyễn Quốc HưngChủ tịch HĐQTBán40,1000-10,00021/11/201630,100
1