Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường - Mã CK : ACM

Cổ đông lớn

TênSLCPTỷ lệ (%)
Phạm Thị Thúy Hạnh5,153,00010.1
Nguyễn Xuân Thanh5,003,1009.8
Vũ Song Hà2,000,0003.9
Vũ Thị Thu Hiền200,0000.4
Phạm Văn Tiến149,5000.3
Nguyễn Thị Doan10,0000.0
Đinh Thị Ngọc San5,0000.0
Phạm Thị Thu Hoài5,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ACM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Phạm Thị Thúy HạnhTGĐ/TV HĐQTMua5,153,0002,000,000020/10/20170
Phạm Văn TiếnTV HĐQTBán149,500149,500031/08/20170
Nguyễn Văn HiềnTV HĐQTBán960,700960,700-960,70028/04/20170
Nguyễn Văn HiềnTV HĐQTBán1,360,700400,000-400,00013/04/2017960,700
Nguyễn Văn HiềnTV HĐQTBán960,700960,700026/05/20170
Phạm Thị Thúy HạnhTGĐ/TV HĐQTBán6,323,0000-1,150,00008/03/20175,173,000
Nguyễn Văn HiềnTV HĐQTBán1,688,1000-327,40020/07/20161,360,700
Nguyễn Xuân ThanhChủ tịch HĐQTBán10,000,0000-4,996,90020/07/20165,003,100
Phạm Văn TiếnTV HĐQTBán255,0000-105,00020/07/2016150,000
Phạm Thị Thúy HạnhTGĐ/TV HĐQTBán10,000,0000-3,677,00015/07/20166,323,000
Nguyễn Văn HiềnTV HĐQTBán2,500,0001,250,000-811,90007/04/20161,688,100
Nguyễn Thị DoanTrưởng BKSBán2,000,0002,000,000-2,000,00005/04/20160
1