Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường - Mã CK : ACM

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Xuân Thanh5,003,1009.8
Phạm Thị Thúy Hạnh3,153,0006.2
Vũ Song Hà2,000,0003.9
Vũ Thị Thu Hiền200,0000.4
Nguyễn Thị Doan10,0000.0
Đinh Thị Ngọc San5,0000.0
Phạm Thị Thu Hoài5,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ACM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Phạm Thị Thúy HạnhTGĐ/TV HĐQTBán5,153,0002,000,000-2,000,00029/09/20173,153,000
Phạm Văn TiếnTV HĐQTBán149,500149,500-149,50003/08/20170
Nguyễn Văn HiềnTV HĐQTBán960,700960,700-960,70028/04/20170
Nguyễn Văn HiềnTV HĐQTBán1,360,700400,000-400,00013/04/2017960,700
Nguyễn Văn HiềnTV HĐQTBán960,700960,700026/05/20170
Phạm Thị Thúy HạnhTGĐ/TV HĐQTBán6,323,0000-1,150,00008/03/20175,173,000
Nguyễn Văn HiềnTV HĐQTBán1,688,1000-327,40020/07/20161,360,700
Nguyễn Xuân ThanhChủ tịch HĐQTBán10,000,0000-4,996,90020/07/20165,003,100
Phạm Văn TiếnTV HĐQTBán255,0000-105,00020/07/2016150,000
Phạm Thị Thúy HạnhTGĐ/TV HĐQTBán10,000,0000-3,677,00015/07/20166,323,000
Nguyễn Văn HiềnTV HĐQTBán2,500,0001,250,000-811,90007/04/20161,688,100
Nguyễn Thị DoanTrưởng BKSBán2,000,0002,000,000-2,000,00005/04/20160
1