Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ACL - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Trần Thị Vân LoanChủ tịch HĐQT/TGĐMua11,379,963500,00074,56007/02/201711,454,523
Trần Văn NhânThành viên HĐQTBán1,052,4371,052,437-1,052,43707/12/20160
Lê Thị LệChủ tịch HĐQT/TGĐBán1,052,4361,052,436-1,052,43607/12/20160
Trần Thị Vân LoanChủ tịch HĐQT/TGĐMua9,275,0902,104,8732,104,87307/12/201611,379,963
Trần Thị Vân LoanChủ tịch HĐQT/TGĐMua7,578,4392,000,0001,696,65102/09/20169,275,090
Cổ đông lớnBán1,669,0200-800,00008/08/2016869,020
Trần Thị Vân LoanChủ tịch HĐQT/TGĐMua3,978,4393,600,0003,600,00028/06/20167,578,439
Cổ đông lớnMua869,0200800,00027/06/20161,669,020
Trịnh Thị Mai PhươngCổ đông lớnBán1,005,5670-100,05003/12/2015905,517
Nguyễn Tấn TớiThành viên BKSBán2,0002,000-2,00031/12/20150
Trần Thị Vân LoanChủ tịch HĐQT/TGĐMua3,007,0091,500,000971,43022/01/20153,978,439
Trần Tuấn NamChủ tịch HĐQT/TGĐBán1,052,4361,052,436008/06/20131,052,436
Trần Thị Vân LoanChủ tịch HĐQT/TGĐMua1,352,4981,000,000725,38814/10/20112,077,886
Trần Tuấn KhanhPhó TGĐMua450,000187,840187,84017/08/2011637,840
Trần Thị Vân LoanChủ tịch HĐQT/TGĐMua1,069,000286,000283,49817/08/20111,352,498
Trần Minh NhựtThành viên HĐQTMua488,888148,952148,95217/08/2011637,840
Trần Thị Thu VânChủ tịch HĐQT/TGĐMua400,000237,840237,84011/08/2011637,840
Trần Tuấn NamThành viên HĐQTMua400,000237,840237,84011/08/2011637,840
Trần Văn NhânThành viên HĐQTBán1,111,000473,159-473,15908/08/2011637,841
Trần Thị Vân LoanChủ tịch HĐQT/TGĐMua1,069,0001,000,000014/09/20110
12