Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang - Mã CK : ACL

TênSLCPTỷ lệ (%)
Trần Thị Vân Loan11,454,52350.2
Trần Tuấn Khanh1,079,4364.7
Lê Thị Lệ1,052,4364.6
Trần Minh Nhựt1,052,4364.6
Trần Thị Thu Vân1,052,4364.6
Trần Tuấn Nam1,052,4364.6
Trịnh Thị Mai Phương905,5174.0
Nguyễn Thị Ngọc Bích869,0203.8
Phạm Đình An500,0002.2
Nguyễn Xuân Hải473,5002.1
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt420,0001.8
Asiavantage Global Ltd.350,0001.5
Công ty Tài chính Bưu Điện286,4601.3
Nguyễn Thị Bích Vân3,0000.0
Phạm Thị Hồng Ngọc3,0000.0
Nguyễn Tấn Tới2,0000.0
Nguyễn Trúc Vân Huy2,0000.0
Phù Chí Khai5000.0
Nguyễn Thị Lệ Quyên3000.0
Huỳnh Lân40.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ACL - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Trần Thị Vân LoanChủ tịch HĐQT/TGĐMua11,379,963500,00074,56007/02/201711,454,523
Trần Văn NhânThành viên HĐQTBán1,052,4371,052,437-1,052,43707/12/20160
Trần Thị Vân LoanChủ tịch HĐQT/TGĐBán1,052,4361,052,436-1,052,43607/12/20160
Trần Thị Vân LoanChủ tịch HĐQT/TGĐMua9,275,0902,104,8732,104,87307/12/201611,379,963
Trần Thị Vân LoanChủ tịch HĐQT/TGĐMua7,578,4392,000,0001,696,65102/09/20169,275,090
Cổ đông lớnBán1,669,0200-800,00008/08/2016869,020
Trần Thị Vân LoanChủ tịch HĐQT/TGĐMua3,978,4393,600,0003,600,00028/06/20167,578,439
Cổ đông lớnMua869,0200800,00027/06/20161,669,020
Trịnh Thị Mai PhươngCổ đông lớnBán1,005,5670-100,05003/12/2015905,517
Nguyễn Tấn TớiThành viên BKSBán2,0002,000-2,00031/12/20150
Trần Thị Vân LoanChủ tịch HĐQT/TGĐMua3,007,0091,500,000971,43022/01/20153,978,439
Trần Thị Vân LoanChủ tịch HĐQT/TGĐBán1,052,4361,052,436008/06/20131,052,436
Trần Thị Vân LoanChủ tịch HĐQT/TGĐMua1,352,4981,000,000725,38814/10/20112,077,886
Trần Tuấn KhanhPhó TGĐMua450,000187,840187,84017/08/2011637,840
Trần Thị Vân LoanChủ tịch HĐQT/TGĐMua1,069,000286,000283,49817/08/20111,352,498
Trần Minh NhựtThành viên HĐQTMua488,888148,952148,95217/08/2011637,840
Trần Thị Vân LoanChủ tịch HĐQT/TGĐMua400,000237,840237,84011/08/2011637,840
Trần Tuấn NamThành viên HĐQTMua400,000237,840237,84011/08/2011637,840
Lê Thị LệCổ đông lớnBán1,200,000562,160-562,16011/08/2011637,840
Trần Văn NhânThành viên HĐQTBán1,111,000473,159-473,15908/08/2011637,841
12