Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang - Mã CK : ACE

TênSLCPTỷ lệ (%)
TCT Xây dựng Công nghiệp Việt Nam1,344,81244.1
Nguyễn Thị Luyện183,3756.0
Vương Thị Kim61,1492.0
Cao Thị Hiếu Thảo50,0001.6
Lê Anh Kiệt45,9541.5
Hoàng Thế Hiển42,4061.4
Lê Duy Cửu20,5000.7
Vương Ngọc Yến20,0230.7
Lê Thị Yến Tuyết17,9800.6
Trịnh Tấn Đệ10,0070.3
Vương Xuân Thực7,0500.2
Trần Vương Đức6,0000.2
Trần Phan Đức4,3500.1
Nguyễn Xuân Bảng2,8750.1
Trịnh Tấn Đệ2,7020.1
Nguyễn Thanh Gần Em1,0000.0
Vương Ngọc Yến5260.0
Tăng Bá Vương720.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ACE - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Lê Duy CửuGĐ/TV HĐQTMua050,00050,00017/10/201750,000
Trịnh Tấn ĐệTV HĐQT/Kế toán trưởngMua2,0078,0008,00026/04/201710,007
Nguyễn Thị LuyệnCổ đông lớnMua180,97502,40015/02/2017183,375
Nguyễn Thị LuyệnCổ đông lớnMua181,87502,40015/02/2017184,275
Vương Thị KimThành viên HĐQTBán61,14950,000014/10/201661,149
Vương Thị KimThành viên HĐQTBán62,24960,000-1,10008/09/201661,149
Vương Thị KimThành viên HĐQTBán62,24960,000005/08/201662,249
Nguyễn Thanh Gần EmTV HĐQT/Phó GĐ tài chínhMua010,0001,00029/07/20161,000
Trần Phan ĐứcTV HĐQTBán79,35075,000-75,00003/08/20164,350
Vương Thị KimThành viên HĐQTBán40,05035,000-33,00022/07/20167,050
Tăng Bá VươngPhó GĐ kỹ thuậtBán5,6725,672-5,60022/07/201672
Nguyễn Thanh Gần EmTV HĐQT/Phó GĐ tài chínhBán23,00023,000-23,00001/07/20160
Trần Phan ĐứcTV HĐQTBán23,00020,000-17,00014/06/20166,000
Vương Thị KimThành viên HĐQTBán42,55040,000-2,50003/06/201640,050
Trần Phan ĐứcTV HĐQTBán23,02623,026-22,50025/05/2016526
Trịnh Tấn ĐệKế toán trưởngBán3,1070-1,10025/04/20162,007
Hoàng Thế HiểnTrưởng BKSMua3,30639,10039,10028/10/201542,406
Trần Phan ĐứcỦy viên HĐQTBán49,02329,000-29,00004/04/201420,023
Trần Phan ĐứcChủ tịch HĐQTBán64,40044,400-44,40005/03/201320,000
Vương Thị KimThành viên HĐQTBán47,07007,06009/03/201254,130
12