Công ty TNHH Chứng khoán ACB - Mã CK : ACBS

TênSLCPTỷ lệ (%)
Ngân hàng TMCP Á Châu150,000,000100.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ACBS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD