Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ABT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Văn KiệtKế toán trưởngBán28,56028,560026/05/20170
Nguyễn Văn KiệtKế toán trưởngBán28,56028,560013/03/201728,560
Lương Thanh TùngThành viên HĐQTMua884,926037,81012/10/2016922,736
Phan Hữu TàiPhó TGĐBán14,89014,890-14,98026/09/20160
Lương Thanh TùngThành viên HĐQTMua605,4760279,45031/08/2016884,926
Phan Hữu TàiPhó TGĐBán37,38037,380-22,40023/08/201614,980
Nguyễn Văn KhảiCổ đông lớnMua7,272,6551,100,0001,099,99909/03/20168,372,655
Lê Bá PhươngThành viên HĐQTBán303,000203,000-203,00004/03/2016100,000
Đặng Kiết TườngChủ tịch HĐQT/TGĐBán370,240100,000-100,00004/03/2016270,240
Nguyễn Thị Ngọc LêKế toán trưởngBán67,00647,000-47,00029/02/201620,006
Đặng Kiết TườngChủ tịch HĐQT/TGĐBán564,240200,000-194,00014/09/2015370,240
Nguyễn Văn KhảiCổ đông lớnMua07,272,6557,272,65515/05/20157,272,655
Nguyễn Văn KhảiCổ đông lớnBán7,272,6557,272,655-7,272,65515/05/20150
Nguyễn Văn KhảiCổ đông lớnBán7,272,6557,272,655027/04/20157,272,655
Đặng Kiết TườngChủ tịch HĐQT/TGĐBán564,240250,000004/03/2015564,240
Nguyễn Văn KhảiCổ đông lớnMua7,180,255250,00092,40005/02/20157,272,655
Đặng Kiết TườngChủ tịch HĐQT/TGĐBán568,470200,000-4,23023/12/2014564,240
Nguyễn Văn KhảiCổ đông lớnMua6,883,308350,000296,94711/07/20147,180,255
Nguyễn Văn KhảiCổ đông lớnMua6,283,308600,000600,00011/07/20146,883,308
Công ty Cổ phần Tập đoàn PANCổ đông lớnMua6,283,308600,000547,06004/07/20146,830,368