Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ABI - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Trần Ngọc TuấnPhụ trách CBTTBán360,90020,000-20,00002/11/2016340,900
Trần Ngọc TuấnPhụ trách CBTTBán368,00030,000-7,10026/08/2016360,900
Lưu Thị Việt HoaThành viên BKSBán5,4000-5,40014/06/20160
Trần Đức AnhThành viên HĐQT/Phó TGĐMua01,000022/03/20160
Trần Văn VânỦy viên HĐQTMua88,000100,00065,00003/02/2015153,000
Trần Văn VânỦy viên HĐQTMua88,000100,000019/12/201488,000
Tô Phương LoanCổ đông lớnBán2,100,0002,100,000-2,100,00015/10/20140
Hoàng Thị TínhCổ đông lớnMua15,300,0004,200,0004,200,00015/10/201419,500,000
1