Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ABC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Đặng Thị HườngGĐ Tài chínhBán110,72050,000-1,10020/03/2017109,620
Đặng Thị HườngGĐ Tài chínhBán114,52060,000-3,80016/02/2017110,720
1