Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ABC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Mạnh HàTV HĐQTBán100,000100,000-100,00025/07/20170
Đặng Thị HườngGĐ Tài chínhBán59,62059,200-20,60019/07/201739,020
Trần Thị Phương HảoTV HĐQTBán127,000127,000-127,00011/07/20170
Đặng Thị HườngGĐ Tài chínhBán109,62050,000-50,00006/07/201759,620
Nguyễn Mạnh HàTV HĐQTBán188,00088,000-88,00005/07/2017100,000
Đặng Thị HườngGĐ Tài chínhBán110,72050,000-1,10020/03/2017109,620
Đặng Thị HườngGĐ Tài chínhBán114,52060,000-3,80016/02/2017110,720
1