Công ty Cổ phần Truyền thông VMG - Mã CK : ABC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam5,772,00028.3
Docomo Inc4,999,99824.5
Yellow Star Investment 6 Pte.LTD4,500,00022.1
Trần Bình Dương42,3300.2
Đặng Thị Hường39,0200.2
Đỗ Ngọc Khuê9,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ABC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Mạnh HàTV HĐQTBán100,000100,000-100,00025/07/20170
Đặng Thị HườngGĐ Tài chínhBán59,62059,200-20,60019/07/201739,020
Nguyễn Mạnh HàTV HĐQTBán127,000127,000-127,00011/07/20170
Đặng Thị HườngGĐ Tài chínhBán109,62050,000-50,00006/07/201759,620
Nguyễn Mạnh HàTV HĐQTBán188,00088,000-88,00005/07/2017100,000
Đặng Thị HườngGĐ Tài chínhBán110,72050,000-1,10020/03/2017109,620
Đặng Thị HườngGĐ Tài chínhBán114,52060,000-3,80016/02/2017110,720
1