Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : AAM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Đức Huy VũCổ đông lớnBán670,0230-122,43125/08/2014547,592
Lương Hoàng MãnhChủ tịch HĐQT/GĐMua769,8851,110,0001,110,00025/08/20141,879,885
Trần Văn QuangCổ đông lớnBán582,7740-407,15020/08/2014175,624
Lương Hoàng Khánh DuyChủ tịch HĐQT/GĐMua46,00020,00020,00025/06/201466,000
Châu Thị YếnPhó chủ tịch HĐQTBán234,11310,000-8,20026/12/2013225,913
Trần Thị Bé TưThành viên HĐQT/Kế toán trưởngBán2,5602,560-2,56010/10/20120
Châu Thị YếnPhó chủ tịch HĐQTMua127,00076,57776,57725/09/2012203,577
Lương Hoàng DuyThành viên HĐQT/Trợ lý Giám đốcMua38,92012,00012,00027/07/201250,920
Bùi Thùy GiangCổ đông lớnMua550,9700430,00011/07/2012980,970
Trần Thị Bé TưThành viên HĐQT/Kế toán trưởngBán2,5602,560017/07/20122,560
Nguyễn Thanh NghĩaCổ đông lớnBán561,2640-561,26413/07/20120
Lương Hoàng MãnhChủ tịch HĐQT/GĐMua568,966100,000100,00004/07/2012668,966
Châu Thị YếnPhó chủ tịch HĐQTMua100,00050,00027,00004/07/2012127,000
Nguyễn Thanh NghĩaCổ đông lớnBán530,604500,000027/06/2012561,264
Nguyễn Thanh NghĩaCổ đông lớnMua530,604500,00030,66027/06/2012561,264
Võ Lương NgọcCổ đông lớnMua00550,78501/06/2012550,785
Trần Văn QuangCổ đông lớnMua00506,76001/06/2012506,760
Nguyễn Hoàng AnhCổ đông lớnMua00540,25201/06/2012540,252
Nguyễn Đức Huy VũCổ đông lớnMua00528,16201/06/2012528,162
Bùi Thùy GiangCổ đông lớnMua00550,97001/06/2012550,970