Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : AAA - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Phạm Hoàng ViệtTV HĐQT/Phó TGĐBán6,074,6256,074,625-6,074,62514/06/20170
Công ty TNHH Đầu tư Việt và DươngCổ đông lớnMua002,900,00029/05/20172,900,000
Công ty TNHH Dương Phạm InvestmentCổ đông lớnMua002,900,00029/05/20172,900,000
Công ty TNHH Đầu tư Trung và HòaCổ đông lớnMua002,900,00029/05/20172,900,000
Phạm Ánh DươngChủ tịch HĐQT/Phụ trách CBTTBán9,264,7009,264,700-9,264,70029/05/20170
Nguyễn Lê TrungTV HĐQT/TGĐBán6,221,2506,221,250-6,221,25022/05/20170
Nguyễn Xuân HàCổ đông lớnBán3,854,6100-1,586,70003/03/20172,267,910
Phạm Hoàng ViệtTV HĐQT/Phó TGĐMua6,074,6252,000,000017/02/20176,074,625
Nguyễn Xuân HàCổ đông lớnMua3,643,2500211,36003/01/20173,854,610
Kallang LimitedCổ đông lớnMua3,268,18603,268,18631/10/20166,536,372
Beira LimitedCổ đông lớnBán3,268,1860-3,268,18631/10/20160
Beira LimitedCổ đông lớnBán6,536,3720-3,268,18626/10/20163,268,186
Kallang LimitedCổ đông lớnMua003,268,18626/10/20163,268,186
Beira LimitedCổ đông lớnBán6,536,3720-6,536,37230/09/20160
Nguyễn Lê TrungTV HĐQTMua5,031,7501,200,0001,189,50012/08/20166,221,250
Nguyễn Lê TrungTV HĐQTMua4,721,2501,500,000310,50012/07/20165,031,750
Phạm Ánh DươngChủ tịch HĐQT/Phụ trách CBTTMua7,264,7002,000,0002,000,00006/07/20169,264,700
Phạm Hoàng ViệtTV HĐQT/Phó TGĐMua4,574,6251,500,0001,500,00001/07/20166,074,625
Nguyễn Lê TrungThành viên HĐQT/TGĐMua4,700,250100,00021,00008/04/20164,721,250
Phạm Hoàng ViệtThành viên HĐQT/Phó TGĐMua3,824,6251,000,000750,00024/03/20164,574,625