Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát - Mã CK : AAA

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần An Phát Holdings12,880,57521.7
Kallang Limited6,536,37211.0
Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa2,900,0004.9
Công ty TNHH Đầu tư Việt và Dương2,900,0004.9
Công ty TNHH Dương Phạm Investment2,900,0004.9
Deutsche Asset Management (Asia) Limited2,624,5494.4
Nguyễn Xuân Hà2,267,9103.8
Nguyễn Minh Hoa980,0001.7
Intereffekt Investment Funds NV484,8000.8
Siglap Limited453,5000.8
CTCP Chứng khoán Dầu khí334,9000.6
Nguyễn Đức Dũng30,0000.1
Đỗ Thị Thoan5,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : AAA - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Lê TrungTV HĐQT/TGĐMua02,000,000023/12/20170
Công ty Cổ phần An Phát HoldingsCổ đông lớnMua12,880,5751,700,000015/12/20170
Nguyễn Thị GiangTrưởng BKSMua004,00024/10/20174,000
Công ty Cổ phần An Phát HoldingsCổ đông lớnMua6,785,9507,410,0006,094,62504/07/201712,880,575
Phạm Hoàng ViệtTV HĐQT/Phó TGĐBán6,074,6256,074,625-6,074,62514/06/20170
Công ty TNHH Đầu tư Việt và DươngCổ đông lớnMua002,900,00029/05/20172,900,000
Công ty TNHH Dương Phạm InvestmentCổ đông lớnMua002,900,00029/05/20172,900,000
Công ty TNHH Đầu tư Trung và HòaCổ đông lớnMua002,900,00029/05/20172,900,000
Phạm Ánh DươngChủ tịch HĐQT/Phụ trách CBTTBán9,264,7009,264,700-9,264,70029/05/20170
Công ty Cổ phần An Phát HoldingsCổ đông lớnMua06,785,9506,785,95029/05/20176,785,950
Nguyễn Lê TrungTV HĐQT/TGĐBán6,221,2506,221,250-6,221,25022/05/20170
Nguyễn Xuân HàCổ đông lớnBán3,854,6100-1,586,70003/03/20172,267,910
Phạm Hoàng ViệtTV HĐQT/Phó TGĐMua6,074,6252,000,000017/02/20176,074,625
Nguyễn Xuân HàCổ đông lớnMua3,643,2500211,36003/01/20173,854,610
Kallang LimitedCổ đông lớnMua3,268,18603,268,18631/10/20166,536,372
Beira LimitedCổ đông lớnBán3,268,1860-3,268,18631/10/20160
Beira LimitedCổ đông lớnBán6,536,3720-3,268,18626/10/20163,268,186
Kallang LimitedCổ đông lớnMua003,268,18626/10/20163,268,186
Beira LimitedCổ đông lớnBán6,536,3720-6,536,37230/09/20160
Nguyễn Lê TrungTV HĐQTMua5,031,7501,200,0001,189,50012/08/20166,221,250