Lịch sử giao dịch

Từ ngày Đến ngày
NgàyGiá đóng cửaThay đổi (+/-/%)Giá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtKhớp lệnhThỏa thuận
KLGDGTGDKLGDGTGD
09/12/2016 6.00 -1.00 (-14.29%) 6.00 6.00 6.00 5,000 30,000,000 0 0
08/12/2016 7.00 -1.20 (-14.63%) 7.00 7.00 7.00 2,000 14,000,000 0 0
07/12/2016 8.00 -0.20 (-2.44%) 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
06/12/2016 8.00 -0.20 (-2.44%) 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
05/12/2016 8.00 -0.20 (-2.44%) 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
02/12/2016 8.00 -2.00 (-20.00%) 10.00 10.00 8.00 2,200 18,000,000 0 0
1