Xác nhận phạm vi áp dụng tự vệ tạm thời với phôi thép và thép dài

Tuyết Nhung

14:42 17/03/2016

BizLIVE - Nhằm đảm bảo việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đúng sản phẩm theo mô tả của ngành sản xuất trong nước, Bộ Công thương vừa có văn bản xác nhận với Tổng cục Hải quan về phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Xác nhận phạm vi áp dụng tự vệ tạm thời với phôi thép và thép dài

Ảnh minh họa.

Ngày 7/3/2016, Bộ Công thương đã ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.2041; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.
Liên quan đến quyết định nêu trên, nhằm đảm bảo việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đúng sản phẩm theo mô tả của ngành sản xuất trong nước, Bộ Công thương xác nhận với Tổng cục Hải quan về phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời của mã HS 9811.00.00.
Theo đó, chỉ áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời với các sản phẩm có mã HS 9811.00.00 được dẫn chiếu đến 3 mã HS gốc là: 7224.90.00; 7227.90.00; 7228.30.10. 
Bộ Công thương cũng khẳng định không áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời với các sản phẩm có mã HS 9811.00.00 được dẫn chiếu đến các mã HS gốc còn lại.
Trong quá trình thực hiện thu thuế tự vệ tạm thời, nếu có vướng mắc, Bộ Công thương đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo để Bộ Công thương kịp thời xử lý, văn bản nêu rõ. 

TUYẾT NHUNG

BizLIVE - Gặp gỡ