Việt Nam sẽ nhập khẩu...đất

Tâm An

07:27 06/03/2016

BizLIVE - Tổng cục Hải quan có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có văn bản hướng dẫn kiểm dịch đối với các loại đất nhập khẩu khác nhau để thống nhất các văn bản hướng dẫn có liên quan trong thời gian gần đây.

Việt Nam sẽ nhập khẩu...đất

Ảnh minh họa.

Văn bản của Tổng cục Hải quan gửi Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, Tổng cục nhận được văn bản của Cục Hải quan Hải Phòng báo cáo vướng mắc về thủ tục nhập khẩu đất và kiểm dịch đối với các loại đất nhập khẩu như đất sét, đất sét cao lanh, đất chịu lửa, đất sét bentonite… đã nung, đã qua xử lý nhiệt.

Theo Tổng cục Hải quan, hiện trong Luật Thương mại, Nghị định 187/2013 và Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT không đề cập đến chính sách quản lý, cấm nhập khẩu, nhập khẩu có điều kiện đối với “đất” nói chung.

Tuy nhiên, tại khoản 5 điều 13 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013 quy định hành vi bị cấm là “Đưa đất,… trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn”.

Theo Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT và Quyết định 2515 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thì mặt hàng nhập khẩu thuộc nhóm 25.07 và 25.08 không thuộc danh mục phải kiểm dịch thực vật. Tuy nhiên, tại công văn 2395 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Cục Bảo vệ thực vậy ký thừa uỷ quyền thì phải kiểm dịch thực vật, còn công văn 2183 của Cục bảo vệ thực vật thì không phải kiểm dịch thực vật.

Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Nông nghiệp hướng dẫn cụ thể chính sách, thủ tục nhập đất nói chung và đối với từng loại đất cụ thể để thực hiện các Luật, Nghị định nói trên.

Về việc kiểm dịch đất nhập khuẩn, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ có văn bản hướng dẫn kiểm dịch đối với các loại đất nhập khẩu khác nhau để thống nhất các văn bản hướng dẫn có liên quan trong thời gian gần đây.

Trong đó, đề nghị không yêu cầu kiểm dịch đối với loại đất đã qua nung hoặc xử lý nhiệt hoặc đất đang được cơ quan kiểm dịch cho miễn phí kiểm dịch: đối với đất nhập khẩu theo cây trồng có mang theo bầu đất (tạm nhập, tái xuất) thì thực hiện kiểm dịch đất theo cây trồng.

TÂM AN

BizLIVE - Gặp gỡ