Tồn kho ngành chế biến, chế tạo tăng 11,3%

Nguyễn Huế

09:15 07/05/2015

Theo thống kê của Bộ Công Thương, tại thời điểm đầu tháng 4/2015, chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,3% so với cùng thời điểm năm 2014 (cùng kỳ năm 2014 so với năm 2013 là 13,9%).

Tồn kho ngành chế biến, chế tạo tăng 11,3%

Chế biến thực phẩm là một trong những ngành có chỉ số tồn kho cao. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong đó, một số ngành có chỉ số tồn kho cao là: sản xuất chế biến thực phẩm tăng 29,1%; sản xuất đồ uống tăng 60,4%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 22,8%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 112,3%; sản xuất kim loại tăng 22,3%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 43,4%; sản xuất xe có động cơ tăng 50,9%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 49,1%.

Theo Bộ Công Thương, mặc dù so với tháng 3 tăng trưởng sản xuất công nghiệp trong tháng 4 giảm nhẹ (giảm 0,4%), tuy nhiên, tính chung 4 tháng tăng trưởng sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì và tăng 4 điểm phần trăm so với mức tăng của cùng kỳ năm 2014 so với năm 2013.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn tiếp tục xu hướng tăng, mặt hàng có mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng của toàn ngành tập trung nhiều ở nhóm các mặt hàng là đầu vào của sản xuất và hàng tiêu dùng. Đặc biệt, ngành điện, ngành khai khoáng là những ngành sản xuất các mặt hàng đầu vào của sản xuất tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ, là tín hiệu cho thấy sản xuất công nghiệp đang vẫn tiếp tục đà tăng trưởng.

Bộ Công Thương nhận đinh, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng, trong khi chỉ số tồn kho giảm so với cùng kì là những dấu hiệu tích cực thúc đẩy sản xuất phát triển.

Theo Báo Hải Quan

Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?

Emagazine