Thăm dò khoáng sản: Bắt buộc vốn chủ sở hữu tối thiểu 50% vốn dự án

Hoài Anh

20:18 22/10/2015

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất cụ thể quy định về xác nhận vốn chủ sở hữu trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Thăm dò khoáng sản: Bắt buộc vốn chủ sở hữu tối thiểu 50% vốn dự án

Ảnh minh họa.

Theo đó, để xác nhận vốn chủ sở hữu đối với DN mới thành lập, dự thảo Nghị định quy định phải có một trong các văn bản sau: Thứ nhất, biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty TNHH từ hai thành viên trở lên, kèm theo văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập.

Hai là quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty TNHH MTV mà chủ sở hữu là một tổ chức. Thứ ba là bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu DN đối với DN tư nhân và đối với công ty TNHH MTV mà chủ sở hữu là cá nhân.

Đối với DN đang hoạt động, dự thảo yêu cầu phải gồm một trong các văn bản như: Văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của DN đó trong báo cáo tài chính của DN tại thời điểm 02 (hai) năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ hoặc Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty TNHH MTV mà chủ sở hữu là một tổ chức.

Về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, dự thảo quy định: Trường hợp hết thời gian thông báo quy định mà có từ hai tổ chức, cá nhân trở lên nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản thì tổ chức, cá nhân được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản khi đáp ứng được nhiều nhất các điều kiện ưu tiên theo thứ tự sau:

Là tổ chức, cá nhân đã tham gia vốn đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản ở khu vực dự kiến cấp phép thăm dò khoáng sản; Tại thời điểm xét hồ sơ, có vốn chủ sở hữu nhiều nhất; Cam kết sau khi thăm dò có kết quả sẽ khai thác, sử dụng khoáng sản phục vụ cho nhu cầu sản xuất trong nước phù hợp với quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt.

Cũng theo quy định tại Dự thảo, để hộ kinh doanh được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phải có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản và diện tích khu vực đề nghị thăm dò không quá 1 ha.

Bên cạnh đó, một trong những điều kiện để hộ kinh doanh được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường là phải có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

Theo Báo Hải Quan

Thăm dò ý kiến
Từ 1/1/2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?

Emagazine