Tạm nhập tái xuất gặp khó vì “yếu tố Trung Quốc”

Tâm An

07:15 27/01/2016

BizLIVE - Thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất tại các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh chưa đạt được nhiều kết quả do thời gian thực hiện ngắn và các yếu tố tác động từ phía Trung Quốc. 

Tạm nhập tái xuất gặp khó vì “yếu tố Trung Quốc”

Ảnh minh họa.

Báo cáo về tình hình thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất, Bộ Công Thương cho biết, việc thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất đã tạo thêm công ăn việc làm cho lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại các tỉnh. 
Tuy nhiên, tại các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh do thời gian thực hiện thí điểm ngắn các yếu tố tác động từ phía Trung Quốc nên việc thực hiện thí điểm chưa đạt được nhiều kết quả. 
Cụ thể, dẫn báo cáo tình hình thực hiện thí điểm tại các tỉnh, Bộ Công Thương cho biết, tại điểm thông quan Co Sa (Lạng Sơn) tính đến 30/11/2015 lượng hàng hóa nhập khẩu, tạm nhập để tái xuất qua điểm thông quan Co Sa là 130.000 tấn, trị giá hàng hóa 145 triệu USD, thu ngân sách tỉnh đạt trên 46 tỷ đồng.
Trong đó, riêng hàng tạm nhập, tái xuất từ thời điểm thực hiện thí điểm đạt gần 60.000 tấn, trị giá hàng hóa đạt gần 60 triệu USD, thu ngân sách đạt khoảng 10 tỷ đồng. 
Tại cửa khẩu phụ Pò Peo (Cao Bằng), mặc dù đã được bố trí đầy đủ lực lượng chức năng quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định hiện hành gồm hải quan, biên phòng, kiểm dịch… đáp ứng đầy đủ nhu cầu công tác quản lý nhà nước đối với quản lý kiểm tra, giám sát, lưu thông hàng hóa. 
Tuy nhiên, báo cáo cho thấy, do phía Trung Quốc đang thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng nên việc thực hiện chính sách thí điểm qua cửa khẩu đến nay chưa được triển khai thực hiện. 
Tại cửa khẩu Bản Vược (Lào Cai) tính từ tháng 8/2015 đến thời điểm báo cáo có 6/11 doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện thí điểm thực hiện tạm nhập 18.056 tấn hợp kim loại, giá trị khoảng 18,4 triệu USD.
Báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai nêu rõ hạn chế, mặc dù chính quyền địa phương Trung Quốc ủng hộ hoạt động biên mậu nhưng do chính sách quản lý chung của Trung Quốc nên hoạt động giao nhận hàng hóa đôi khi bị gián đoạn làm ảnh hưởng lớn tới doanh nghiệp 2 bên, đặc biệt phía Trung Quốc chủ yếu giao hàng ngoài giờ hành chính nên gây khó khăn nhất định cho công tác quản lý, giám sát thông quan hàng hóa của các lực lượng chức năng. 
“Hoạt động xuất nhập khẩu cũng như tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ trên địa bàn Lào Cai đối với Việt Nam là hợp pháp nhưng phía Trung Quốc là bất hợp pháp, phía Trung Quốc không có lực lượng Hải quan để làm thủ tục và xác nhận tính hợp pháp của hàng hóa do đó hàng hóa xuất nhập khẩu qua các địa điểm này đối với Trung Quốc đều là buôn lậu”, báo cáo cho biết. 
Tại cửa khẩu phụ Ka Long (Quảng Ninh) mới chỉ có 1 doanh nghiệp mở 1 tờ khai tạm nhập tái xuất là công ty TNHH MTV Thương mại và nhân lực quốc tế Hoàng Anh Ka Long với mặt hàng Antimon dạng thỏi (hàng mới 100% do Trung Quốc sản xuất), số lượng 43 tấn, trị giá 107.500 USD. 
Báo cáo của Sở Công Thương Quảng Ninh cho biết, việc quy định cứng mỗi tỉnh chỉ được thực hiện thí điểm qua 1 cửa khẩu chưa thực sự mang lại sự linh hoạt, thuận lợi cho các doanh nghiệp do tính đặc thù của chính sách quản lý biên mậu phía Trung Quốc. 
“Việc giới hạn mặt hàng và cửa khẩu thực hiện cơ chế thí điểm tại Quyết định số 7948/QĐ-BCT ngày 4/8/2015 của Bộ Công Thương cũng đã làm hạn chế khả năng giao dịch, thực hiện của các doanh nghiệp Việt Nam với đối tác nước ngoài”, báo cáo Sở Công Thương Quảng Ninh nêu rõ. 
Từ những tồn tại kể trên, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gia hạn thực hiện tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua điểm thông quan Co Sa (Lạng Sơn), Pò Peo (Cao Bằng), Bản Vược (Lào Cai), Ka Long (Quảng Ninh) thời gian thực hiện thí điểm đến hết 31/12/2016. 
Giao UBND Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Quảng Ninh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, điều phối các lực lượng chức năng trên địa bàn quản lý chặt chẽ hàng hóa tạm nhập qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan theo quy định hiện hành. 

TÂM AN

BizLIVE - Gặp gỡ