Ngừng nhập khẩu một số loại nguyên liệu Omeprazole và Pantoprazole

Dương Ngân

21:43 09/05/2015

Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan ngừng NK, phân phối một số nguyên liệu Omeprazole và Pantoprazole do có vi phạm.

Ngừng nhập khẩu một số loại nguyên liệu Omeprazole và Pantoprazole

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu các cơ sở có chức năng NK nguyên liệu, ngừng việc NK, phân phối các nguyên liệu Omeprazole và Pantoprazole có vi phạm. Ảnh internet

Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở ngừng việc sử dụng, đưa vào sản xuất đối với các nguyên liệu Omeprazole và Pantoprazole trên nhãn ghi Công ty Nifty Labs Pvt. Ltd., India sản xuất nhưng nguồn gốc không đúng do Công ty Nifty Labs Pvt. Ltd., India sản xuất, hoặc các hồ sơ liên quan (phiếu kiểm nghiệm, hồ sơ sản xuất...) không do Công ty Nifty Labs Pvt. Ltd., India ban hành, cung cấp.

Nguyên liệu Pantoprazole pellet 15% do Công ty Austin Pharma Specialties Co., Hồng Kông cung cấp.

Phối hợp với các nhà phân phối khẩn trương gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng và tiến hành thu hồi toàn bộ các lô thuốc đã sử dụng nguyên liệu Omeprazole và Pantoprazole nêu trên.

Bên cạnh đó Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu các cơ sở có chức năng NK nguyên liệu, ngừng việc NK, phân phối các nguyên liệu Omeprazole và Pantoprazole có vi phạm nêu trên, thông báo cho các cơ sở đã mua ngừng sản xuất và thu hồi các lô thuốc thành phẩm được sản xuất từ các lô nguyên liệu nêu trên;

Rà soát lại toàn bộ hồ sơ NK, hồ sơ phân phối, báọ cáo về tình hình NK, phân phối, sử dụng nguyên liệu Omeprazole, Pantoprazole từ năm 2012 đến nay, bao gồm: số lô, số lượng nguyên liệu nhập khẩu, thông tin nhà sản xuất (trên nhãn, hồ sơ NK, phiếu kiểm nghiệm...), thông tin về nhà cung ứng, số lượng nguyên liệu đã phân phối, danh sách các cơ sở đã mua nguyên liệu.

Theo Báo Hải Quan

Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?

Emagazine