Khó xử lý sữa Ensure nhập khẩu vi phạm

N.Linh

09:33 04/02/2016

Mặt hàng sữa Ensure trên nhãn có ghi “Not to be sold in Vietnam or Mexico” mặc dù chưa được phép lưu hành tại Việt Nam, nhưng qua kiểm tra cơ quan Hải quan đã phát hiện được NK qua cửa khẩu. Việc xử lý vi phạm này đang gặp khó khăn do vướng cơ sở pháp lý.

Khó xử lý sữa Ensure nhập khẩu vi phạm

Sữa Ensure nhập khẩu vi phạm. Ảnh: T.Hòa.

Theo phản ánh của Cục Hai quan TP. HCM, các chi cục Hải quan trực thuộc đơn vị đã phát hiện mặt hàng sữa Ensure trên nhãn có ghi “Not to be sold in Vietnam or Mexico” được nhập khẩu về cửa khẩu.

Liên quan đến mặt hàng này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn 263/QATTP-TTr ngày 30/1/2015 và công văn 2140/ATTP-SP hướng dẫn thực hiện (công văn 263/ATTP-TTr không gửi cho cơ quan Hải quan và công văn 2140/ATTP-SP chỉ đạo cơ quan kiểm tra chuyên ngành không ra thông báo kết luận kiểm tra đối với các lô hàng sữa Ensure nhập khẩu có dòng chữ nêu trên).

Với hướng dẫn trên, cơ quan Hải quan không có cơ sở pháp lý để xử phạt vi phạm hành chính đối với DN nhập khẩu, cũng như không có cơ sở để hoàn tất thủ tục hải quan đối với các lô hàng đã đăng ký tờ khai hải quan trong thời gian qua.

Mặt khác, tại khoản 2 Điều 7 Quyết định 24/2009/QĐ-TTg năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế, trong đó quy định trách nhiệm của thương nhân “chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành”, dễ dẫn đến việc DN và cơ quan Hải quan hiểu lầm là hàng hóa nhập khẩuđể bán tại cửa hàng miễn thuế không phải kiểm tra an toàn thực phẩm khi nhập khẩu.

Để giải quyết vướng mắc, Tổng cục Hải quan đang đề nghị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chỉ đạo cơ quan kiểm tra, thanh tra chuyên ngành căn cứ kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm để ra kết luận kiểm tra hoặc quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các lô hàng sữa Ensure nhập khẩu nêu trên theo quy định hiện hành.

Cơ quan Hải quan sẽ căn cứ kết luận kiểm tra, hoặc quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền để thông quan hàng hóa (trường hợp đủ điều kiện nhập khẩu), hoặc phối hợp xử lý (tái chế, tiêu hủy, tái xuất, chuyển mục đích sử dụng) để hoàn tất thủ tục hải quan theo quy định.

Theo Báo Hải Quan