Hà Nội: 100% xe công phải sử dụng xăng E5 từ 2016

Vũ Quang

12:22 12/08/2015

BizLIVE -

Năm 2016, Hà Nội phấn đấu 100% các phương tiện vận tải đường bộ của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn thành phố phải sử dụng xăng E5.

Hà Nội: 100% xe công phải sử dụng xăng E5 từ 2016

Ảnh minh họa.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện sản xuất, phân phối xăng E5.

Theo đó, lãnh đạo thành phố Hà Nội giao Sở Công thương chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, các thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn triển khai thực hiện phân phối xăng sinh học E5 theo lộ trình chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố. Lập danh sách các cửa hàng phải triển khai bán xăng E5 trên địa bàn theo lộ trình, trình UBND thành phố phê duyệt.

Cùng với đó, Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội phối hợp liên ngành tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện phân phối xăng sinh học E5. Kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong việc triển khai phân phối xăng E5 trên địa bàn và định kỳ tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết.

Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố thực hiện đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với các sản phẩm nhiên liệu sinh học.

UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực yêu cầu các phương tiện vận tải đường bộ của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách phải sử dụng xăng E5.

Trong năm 2015 có tối thiểu 50% phương tiện của các cơ quan, đơn vị sử dụng xăng sinh học E5. Từ năm 2016, 100% phương tiện sử dụng xăng E5 cùng với đó tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị sử dụng xăng sinh học E5.

VŨ QUANG