Gần 2.000 vụ khiếu nại tiêu dùng tới Bộ Công thương năm 2015

Tuyết Nhung

13:52 07/01/2016

BizLIVE - Theo thông tin từ Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương), trong năm 2015 có 1689 vụ việc khiếu nại của người tiêu dùng gửi tới Bộ Công thương, tăng gần 700 vụ so với năm 2014. 

Gần 2.000 vụ khiếu nại tiêu dùng tới Bộ Công thương năm 2015

Ảnh minh họa.

Cục Quản lý cạnh tranh cho biết, trong giai đoạn 2014 – 2015, Bộ Công thương đã xây dựng và ra mắt tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng với đầu số điện thoại miễn phí trên toàn quốc 18006838. Việc ra mắt tổng đài tư vấn đã giúp tăng nhanh chóng số lượng vụ khiếu nại. 
Cụ thể, trong giai đoạn 2011- 2013, con số vụ việc khiếu nại do người tiêu dùng gửi tới Bộ Công thương trung bình khoảng 300 vụ/năm. Đến năm 2014, số vụ khiếu nại là 1007 vụ việc và năm 2015 ghi nhận 1689 vụ việc. 
Trong đó, số vụ việc được tiếp nhận và giải quyết tại các Sở Công thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong năm 2015 là 503 vụ. Bộ Công thương cho rằng, số vụ việc khiếu nại của người tiêu dùng hàng năm được giải quyết là quá nhỏ so với thực tế. 
Lý giải về công tác giải quyết tranh chấp còn hạn chế, Bộ Công thương nêu ra một số lý do chính như cộng đồng doanh nghiệp chưa quan tâm tới công tác bảo vệ người tiêu dùng; người tiêu dùng Việt Nam vẫn còn tâm lý e ngại khiếu nại khi quyền lợi bị xâm phạm; một số địa phương chưa xây dựng một kênh tiếp nhận thông tin, khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng theo đúng quy định của pháp luật; các quy định về giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh chưa hoàn thiện.
Bên cạnh đó, trong các phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và cá nhân, tổ chức kinh doanh được quy định tại Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hòa giải là phương thức được sử dụng phổ biến nhất, chiếm 80% các vụ việc khiếu nại của người tiêu dùng. Tuy nhiên, kết quả hòa giải nhiều khi không được các bên nghiêm túc thực thi do giá trị pháp lý của biên bản hòa giải thành là không cao. 
Cũng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng phải thành lập các tổ chức hòa giải trực thuộc để hỗ trợ quá trình hòa giải giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Song thực tế, các tổ chức này vẫn chưa được thành lập, dẫn đến việc làm giảm giá trị pháp lý của các hoạt động hòa giải tại các đơn vị có liên quan.  

TUYẾT NHUNG

BizLIVE - Gặp gỡ