Đường nhập từ Lào sẽ không tính vào hạn ngạch năm 2015?

Phan Thu

14:07 19/05/2015

(HQ Online)- Lượng đường nhập khẩu từ Lào không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan đường công bố trong năm 2015 theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.

Đường nhập từ Lào sẽ không tính vào hạn ngạch năm 2015?

50.000 tấn đường sẽ được bổ sung vào bản thỏa thuận về các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt – Lào. Ảnh internet.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 50.000 tấn đường do Tập đoàn Hoàng Anh – Gia Lai đầu tư, sản xuất tại Lào.

Dự thảo thông tư quy định, bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 1701) do Tập đoàn Hoàng Anh – Gia Lai đầu tư, sản xuất tại Lào vào bản thỏa thuận về các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt – Lào với số lượng 50.000 tấn, thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch 2,5%.

Lượng đường trên không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan đường công bố trong năm 2015 theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.

Để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch, thương nhân nhập khẩu đường từ Lào do Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai sản xuất có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp theo quy định được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 2,5%.

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa giải quyết tại hải quan cửa khẩu theo quy định, không phải xin phép Bộ Công Thương và thực hiện theo nguyên tắc trừ lùi tự động (tổng lượng đường nhập khẩu được hưởng thuế suất nhập khẩu 2,5% từ đi số lượng đường đã nhập khẩu).

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường do Tập đoàn Hoàng Anh - Gia Lai đầu tư, sản xuất tại Lào vào Bản Thỏa thuận về các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam - Lào với số lượng 50.000 tấn, thuế suất trong hạn ngạch 2,5%.

Theo đó, việc nhập khẩu đường từ Lào của Công ty Hoàng Anh Gia Lai đã được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất phương án điều hành nhập khẩu đường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vào đầu tháng 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn thống nhất với Bộ Công Thương về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2015 là 81.000 tấn.

Theo Báo Hải Quan

BizLIVE - Gặp gỡ