3 trường hợp hoàn thuế xuất nhập khẩu

Tuệ Văn

20:30 10/07/2015

Tại dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các biện pháp phòng vệ về thuế, Bộ Tài chính đã đề xuất 3 trường hợp hoàn thuế, điều kiện hoàn thuế.

3 trường hợp hoàn thuế xuất nhập khẩu

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất 3 trường hợp hoàn thuế gồm:

1- Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế nhập khẩu, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu hàng hóa đã thực nhập khẩu, tái nhập khẩu hàng hóa đã thực xuất khẩu.

2- Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm.

3- Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất (trừ trường hợp đi thuê) để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất đã nộp thuế nhập khẩu, khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan thì được hoàn lại thuế nhập khẩu. Số thuế nhập khẩu hoàn lại được xác định trên cơ sở trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam. Trường hợp hàng hóa đã hết trị giá sử dụng thì không được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp.

Các trường hợp được hoàn thuế nêu trên chưa nộp thuế thì không phải nộp thuế; trường hợp số tiền thuế được hoàn dưới mức quy định của Thủ tướng Chính phủ thì không thực hiện hoàn thuế.

Điều kiện hoàn thuế

Theo dự thảo, điều kiện hoàn thuế là: Hàng hóa tái nhập khẩu, tái xuất khẩu theo quy định trên chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

Dự thảo nêu rõ, hàng hóa không còn chịu sự giám sát hải quan chỉ được hoàn thuế nhập khẩu trong thời hạn theo quy định của Chính phủ.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

Theo baochinhphu.vn

BizLIVE - Gặp gỡ