Các đồng tiền mã hóa như Bitcoin, Ethereum, Ripple đang đem lại một sự lựa chọn thay thế cho các phương thức huy động vốn truyền thống.