Xây mới Nhà hát Tuổi trẻ to gấp 5 lần tại đô thị mới Tây Nam Hà Nội

Kiều Châu

18:50 02/06/2016

BizLIVE - UBND Thành phố Hà Nội  vừa có thông báo nêu kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp về phương án kiến trúc Nhà hát Tuổi trẻ tại ô đất ký hiệu C8, khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội.

Xây mới Nhà hát Tuổi trẻ to gấp 5 lần tại đô thị mới Tây Nam Hà Nội

Trụ sở làm việc hiên tại của Nhà hát Tuổi trẻ tại số 11 Ngô Thì Nhậm có diện tích là 1288m2, không có bãi gửi xe và khuất lấp trong khu dân cư.

Theo kết luận, Thành phố Hà Nội thống nhất phương án kiến trúc Nhà hát Tuổi trẻ đã được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch chấp thuận. Đề nghị chủ đầu tư triển khai sớm để đáp ứng nhu cầu về văn hóa, tinh thần của nhân dân. Đây là dự án đầu tư công, phục vụ lợi ích cộng đồng lâu dài nên việc đề xuất xây dựng 3 tầng hầm dành cho đỗ xe là cần thiết, đề nghị chủ đầu tư báo cáo Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch nghiên cứu, bố trí bổ sung nguồn vốn thực hiện.
UBND Thành phố cũng giao Sở Quy hoạch - kiến trúc phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch hướng dẫn chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành.
Trong đề án phát triển Nhà hát Tuổi trẻ đến năm 2025, Nhà hát Tuổi trẻ đã đề xuất Thành phố Hà Nội giao đất tại khu vực Mỹ Đình với diện tích 6.700m2 để làm trụ sở và sân khấu biễu diễn. 
Về định hướng xây dựng cơ sở vật chất của Nhà hát Tuổi trẻ giai đoạn 2015- 2025 đề án nêu rõ: Nhà hát Tuổi trẻ tiếp tục xúc tiến triển khai dự án xây dựng rạp mới tại Mỹ Đình, kêu gọi sự đầu tư của các đơn vị để hiện thực hóa dự án, phấn đấu xây dựng một trung tâm liên hợp văn hóa nghệ thuật, hoàn thiện, đầy đủ chức năng hoạt động theo mô hình xã hội hóa, qua đó dần dần tự chủ được nguồn thu và các chương trình. Phấn đấu đưa Nhà hát Tuổi trẻ trở thành nhà hát có tầm vóc trong khu vực. 

KIỀU CHÂU