VEC đề nghị bố trí vốn đối ứng nghìn tỷ cho 3 dự án cao tốc lớn

Kiều Châu

11:11 23/03/2016

BizLIVE - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa tiếp tục đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét bố trí bổ sung 1.479 tỷ đồng vốn cho dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 1.850 tỷ đồng cho dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành  và 385 tỷ đồng cho dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

VEC đề nghị bố trí vốn đối ứng nghìn tỷ cho 3 dự án cao tốc lớn

VEC đề nghị bố trí vốn đối ứng cho các dự án cao tốc lớn để triển khai thi công đúng tiến độ.

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), hiện nay, các dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Nội Bài - Lào Cai đang được triển khai thi công tích cực nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên, hiện nay việc bố trí vốn đối ứng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật đang gặp rất nhiều khó khăn và năm 2016 chưa được giao kế hoạch vốn đối ứng.
Trước đó, VEC đã có các văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải về bổ sung vốn đối ứng năm 2015 và dự kiến giải ngân kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài (ODA) nguồn ngân sách Nhà nước năm 2016 - 2020, trong đó đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét bố trí bổ sung kế hoạch vốn năm 2015 cho dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 1.479 tỷ đồng, dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành 1.850 tỷ đồng, dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai 385 tỷ đồng.
Tuy nhiên, VEC cho biết đến nay, VEC vẫn chưa được bố trí bổ sung kế hoạch vốn đối ứng năm 2015 theo đề nghị của VEC.
Để đáp ứng nhu cầu cấp bách về vốn đối ứng cho các địa phương có dự án đi qua phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, VEC đã ứng 1.080 tỷ đồng từ nguồn thu phí các dự án VEC đang khai thác để thực hiện, trong đó dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là 885 tỷ đồng; dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành là 195 tỷ đồng.
VEC cho biết, năm 2016, VEC đang chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm hoàn thành tiến độ các dự án, cụ thể dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hiện đang phấn đấu hoàn thành đoạn tuyến JICA tài trợ trong năm 2016 và hoàn thành toàn bộ dự án vào giữa năm 2017; dự án Bến Lức - Long Thành phấn đấu hoàn thành gói thầu J2 và đẩy nhanh thi công đoạn từ TP. HCM - Trung Lương đến Bình Chánh để đưa vào khai thác năm 2017; đồng thời, hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai, để đưa dự án vào khai thác đồng bộ.
Do đó, trước yêu cầu cấp bách về vốn đối ứng của các dự án, VEC đề nghị Bộ Giao thông vận tải làm việc với các Bộ, ngành liên quan sớm bố trí bổ sung kịp thời vốn đối ứng cho các dự án nói trên nhằm triển khai thực hiện các dự án đáp ứng tiến độ đề ra.

KIỀU CHÂU