TP.HCM: Thu hồi hơn 1.600 ha đất trong năm 2015

Ngôn Dân

06:48 27/08/2015

BizLIVE -

Tại kỳ họp lần thứ 19, HĐND TP. HCM khóa VIII - Kỳ họp bất thường diễn ra sáng 26/8, Hội đồng đã thông qua tờ trình của UBND TP. HCM về thu hồi 1.602ha thuộc 298 dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn.

TP.HCM: Thu hồi hơn 1.600 ha đất trong năm 2015

Nhiều dự án tại TP.HCM chậm hoặc ngừng triển khai sẽ bị thu hồi (Ảnh: Ngôn Dân).

Tổng số diện tích đất cần thu hồi này thuộc 298 dự án, trong đó có 154 dự án với tổng diện tích 483ha đã có quyết định giao vốn thực hiện trong năm 2015; 144 dự án có tổng diện tích 1.119ha đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, đã bố trí vốn hoặc chưa bố trí vốn nhưng do tính cấp bách cần phải thực hiện các thủ tục thu hồi đất ngay trong năm 2015.

Đối với 210 dự án thuộc 9 quận/huyện chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng có tổng diện tích 2.268ha, UBND TP.HCM sẽ xem xét thu hồi các dự án đầu tư sai mục đích để đảm bảo bảo tồn rừng phòng hộ và đất trồng lúa cho nông dân.

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thành phố xem xét kiến nghị với cấp có thẩm quyền về các thủ tục cần thiết để sớm thu hồi từng dự án cụ thể. Đồng thời, buộc chủ đầu tư có cam kết về tiến độ thực hiện dự án theo đúng các quy định pháp luật về đầu tư công.

NGÔN DÂN