“Thanh tra Bình Dương có dấu hiệu vi phạm trong vụ Đại Nam”

Hưng Long

16:44 24/08/2015

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch Hội Luật gia TP HCM đưa ra một số dẫn chứng để lập luận rằng: Đoàn Thanh tra tỉnh Bình Dương có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

“Thanh tra Bình Dương có dấu hiệu vi phạm trong vụ Đại Nam”

Khu du lịch Đại Nam.

Từ lúc mới hoạt động đến nay, Công ty Cổ phần Đại Nam (do ông Dũng Lò vôi làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc) đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như: Tổng cục Thuế, Kiểm toán Nhà nước, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong các năm 2007, 2008, 2010, 2012.

Trong các giai đoạn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nêu trên, Tổng cục Thuế, Kiểm toán Nhà nước, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã đồng ý để doanh nghiệp được phân bổ chi phí chung theo tỉ lệ giữa doanh thu từng hoạt động so với tổng doanh thu của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không hoạch toán riêng được chi phí của từng hoạt động. Điều này là phù hợp với các Thông tư 134/2007/TT-BTC, Thông tư số 130/2008/TT-BTC, Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ngày 5/1/2015, Đoàn Thanh tra liên ngành tỉnh Bình Dương được thành lập theo Quyết định thanh tra số 02/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, tiến hành thanh tra thuế tại doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp phải bóc tách riêng từng khoản chi phí chung từ năm 2009 - 2013.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch Hội Luật gia TP HCM phân tích: “Điều này không phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật vừa nêu và không cần thiết tiến hành thanh tra lại nội dung mà trước đây các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán”.

“Như vậy, nếu việc thanh tra thực hiện không đúng với các quy định trên thì Công ty Cổ phần Đại Nam có quyền khiếu nại quyết định thanh tra lên các cấp có thẩm quyền”, luật sư Hậu nói.

luat-su-nguyen-van-hau-thanh-tra-binh-duong-co-dau-hieu-vi-pham-phap-luat-1
Luật sư Nguyễn Văn Hậu.

Mặc khác, theo quy định tại Điều 67 Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì việc thanh tra lại các kết luận thanh tra thuế của Đoàn Thanh tra tỉnh Bình Dương có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu giải thích: “Quyền thanh tra lại các vụ việc đã được kết luận trong ngành thuế thuộc về Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Cục trưởng Cục Thuế”.

Như vậy, Đoàn Thanh tra tỉnh Bình Dương đã có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục trong tiến hành thanh tra; có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật khi kết luận thanh tra; nội dung kết luận thanh tra không phù hợp với những chứng cứ thu thập được trong quá trình tiến hành thanh tra.

“Việc thanh tra lại được thực hiện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng của người nộp thuế chưa được phát hiện đầy đủ qua thanh tra. Thời hiệu thanh tra lại là 1 năm, kể từ ngày ký kết luận thanh tra”, luật sư Hậu khẳng định.

Theo Năng lượng mới