Tái định cư thuộc Dự án Formosa: Lộ hàng loạt sai phạm

Trần Tuấn

21:33 22/04/2015

Hàng loạt sai phạm trong việc cấp đất tái định cư (TĐC) và nghĩa trang cho các hộ dân di dời phục vụ dự án Khu Liên hợp gang thép Formosa và cảng Sơn Dương ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang gây nhiều bức xúc trong dư luận địa phương.

Tái định cư thuộc Dự án Formosa: Lộ hàng loạt sai phạm

Hộ ông Trần Nguyên Sành ở xã Kỳ Long nằm trong diện cấp TĐC đang bị thu hồi. Ảnh Trần Tuấn.

Sai phạm hàng loạt

Có 172 hộ được xét cấp đất không đúng đối tượng TĐC là những hộ: Một thế hệ được xét cấp 2 thửa đất, không liên quan đến công tác GPMB, không có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi thu hồi đất, không có đất bị thu hồi, không có nhà ở trên đất thu hồi, vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp, có địa chỉ đăng ký thường trú khác với nơi thu hồi đất.

39 hộ dân ở xã Kỳ Phương theo quy định năm 2013 được bố trí TĐC tại thôn Ba Đồng của Dự án xây dựng Khu TĐC thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi nhưng năm 2010 đã bố trí TĐC không đủ điều kiện tại Khu TĐC xã Kỳ Phương của Dự án Formosa.

136 hồ sơ không đảm bảo, gồm 32 hộ chờ xác định mốc thời điểm để bố trí TĐC, 97 hộ có sự khác nhau giữa hồ sơ điều kiện TĐC với thực tế, 7 hộ do sai sót của Hội đồng bồi thường (HĐBT) trong lập phương án bồi thường nên ảnh hưởng đến điều kiện TĐC.

UBND xã đã sử dụng 2 thửa quy hoạch là đất giáo dục, 2 thửa quy hoạch là đất tín ngưỡng để giao đất ở, sử dụng 110 thửa đất theo quy hoạch là đất ở để giao đất làm nhà thờ họ, sử dụng để xây dựng đền thờ, chợ, hội trường thôn... chưa đúng quy hoạch đã được duyệt, ảnh hưởng đến quỹ đất ở TĐC.

“Thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý”

Các sai phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh qua các thời kỳ có liên quan đến sai phạm trong việc xét cấp đất TĐC, đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, xem việc cấp đất TĐC là của UBND xã nên để sai phạm trong việc xét TĐC diễn ra trong thời gian dài và trên diện rộng ở tất cả các xã có thực hiện TĐC nhưng không có biện pháp để kịp thời chấn chỉnh.

Chủ tịch HĐBT huyện đã không có biện pháp quản lý, để UBND các xã tự ý xét cấp đất TĐC, chưa thực hiện nhiệm vụ được giao như lập, trình thẩm định phương án TĐC và triển khai phương án TĐC. Trách nhiệm trực tiếp là Chủ tịch UBND các xã thuộc vùng TĐC đã thành lâp Hội đồng xét cấp đất TĐC nhưng không thực hiện đúng quy định của pháp luật, thiếu tinh thần trách nhiệm trong xét cấp đất, lợi dụng sự buông lỏng quản lý của lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn cấp trên, lạm dụng quyền hành, tùy tiện đã xét cấp sai đối tượng với số lượng lớn.

Có biểu hiện cố ý làm trái trong quản lý hộ khẩu thường trú như sử dụng dấu công an xã để đăng ký thường trú trước ngày ban hành mẫu dấu ở xã Kỳ Thịnh và Kỳ Phương, việc không đề ngày đăng ký thường trú ở xã Kỳ Long, việc đăng ký hộ khẩu thường trú vi phạm quy định, có hiện tượng chèn tờ đăng ký ở xã Kỳ Phương, hiện tượng bỏ trống 11 tờ không đăng ký ở xã Kỳ Thịnh.

Trách nhiệm liên đới thuộc về Trưởng Phòng TNMT huyện Kỳ Anh chưa tiến hành tham mưu các biện pháp để quản lý việc cấp đất TĐC theo đúng quy định, quá trình cấp giấy CNQSDĐ chưa thực hiện việc thẩm định điều kiện cấp đất dẫn đến vi phạm trong 172 trường trường hợp không đủ điều kiện cấp đất đến ngày 30/12/2014 đã có 113 hộ được cấp Giấy CNQSDĐ. Chủ tịch xã, Trưởng Công an xã, công an viên, công chức tư pháp xã chịu trách nhiệm về các sai sót đăng ký hộ khẩu thưởng trú, đăng ký hộ tịch...

Với những sai phạm trên, sau khi yêu cầu đình chỉ việc sử dụng đất, tiến hành thủ tục thu hồi ngay, kết luận thanh tra còn yêu cầu tập thể UBND huyện Kỳ Anh tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, đúng quy định pháp luật đối với Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Phòng TNMT huyện (giữ chức từ tháng 9/2009 - 12/2013), Chủ tịch HĐBT tương ứng sai phạm và hậu quả gây ra.

Chiều ngày 21/4, trao đổi với PV, ông Nguyển Văn Bổng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh - cho biết, huyện vẫn chưa có báo cáo về việc xử lý những sai phạm này. Lý do, theo ông Bổng “nhiều việc quá, làm không kịp”.

Theo Báo Lao Động