Sơn La chỉ được xây Tượng đài Bác Hồ khi đủ các điều kiện cần thiết

Kiều Châu

15:26 06/08/2015

BizLIVE -

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 6176/VPCP-KTN do ông Nguyễn Văn Tùng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Sơn La chỉ được xây Tượng đài Bác Hồ khi đủ các điều kiện cần thiết

Sơn La vẫn chưa chọn được phác thảo tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tuyên Quang.

Theo văn bản này, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Sơn La chỉ được tiến hành khởi công xây dựng Tượng đài khi bảo đảm các điều kiện cần thiết theo quy định, trong đó có việc phải báo cáo Ban Bí thư phê duyệt mẫu tượng đài và xác định rõ nguồn vốn.
Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Sơn La phải lập dự án xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư và quy định pháp luật.
Trường hợp Tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” được gắn liền với các hạng mục công trình công cộng khác trong một dự án thì cần tách bạch thành một hạng mục riêng để thẩm định, phê duyệt theo quy định.
Việc quy hoạch, xây dựng các hạng mục công trình công cộng thuộc thẩm quyền của tỉnh cũng phải được tính toán kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực.

KIỀU CHÂU