Sai phạm nghiêm trọng tại siêu dự án đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì

Vũ Minh

07:33 09/12/2015

BizLIVE -

Nhiều sai phạm cả về thiết kế, thi công và vi phạm tài chính tại dự án vừa được Thanh tra Chính phủ ra kết luận.

Sai phạm nghiêm trọng tại siêu dự án đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì

Một góc đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì.

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, TP. Hà Nội.

Về thực hiện một số gói thầu của dự án: Đối với gói thầu CP2 - Hệ thống đường và hệ thống thoát nước sử dụng vốn ODA (giai đoạn sau 2006), chủ đầu tư ban hành 8 quyết định phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán của gói thầu CP2 nhưng đều không thẩm tra, thẩm định khối lượng, vi phạm các quy định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Hạng mục kênh Việt Thắng thực hiện không đúng với thiết kế đã được phê duyệt, lớp cát đệm 15cm không đủ chiều dày ở nhiều vị trí, khối lượng thiếu so với thiết kế được phê duyệt là 41.094,8m2, thành tiền hơn 547 triệu đồng và hơn 4 triệu Yên Nhật, vi phạm các quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Sai phạm cũng xảy ra tại một số gói thầu bổ sung sử dụng nguồn vốn trong nước để hoàn thiện các hạng mục công trình dở dang của gói thầu CP2 do Hiệp định vay vốn ODA kết thúc và bổ sung thực hiện giai đoạn 2 của gói thầu CP1.
Cụ thể, đối với gói thầu số 2, việc lập dự toán bổ sung cho công tác giải phóng mặt bằng thiếu thận trọng có yếu tố chủ quan nên nhiều hạng mục đã được chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu không đúng với thực tế với số tiền hơn 2,57 tỷ đồng.
Tư vấn thiết kế sử dụng định mức thi công 20% bằng thủ công và 80% bằng máy trong thiết kế, dự toán không đúng quy định, số tiền chênh lệch bao gồm: Hạng mục đào vét Hồ điều hòa (1,3,4) của gói thầu 02 chênh hơn 3,98 tỷ đồng; Hạng mục đào đường K95 của gói thầu 04 chênh hơn 569 triệu đồng, vi phạm quy định về định mức dự toán xây dựng của Bộ Xây dựng.
Việc bán thầu của một số nhà thầu sau khi trúng thầu sai quy định thu lợi bất chính. Cụ thể: Gói thầu số 04, nhà thầu thi công xây dựng là Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, qua 2 lần chuyển nhượng trái phép thu hơn 3,96 tỷ đồng;
Gói thầu 8 giếng ngoài đê, nhà thầu thi công là Tổng công ty Cấp thoát nước và môi trường Việt Nam, qua 2 lần chuyển nhượng trái phép thu hơn 1,65 tỷ đồng.
Việc nhà thầu của gói thầu số 01, 02, 05 và 08 giếng ngoài đê thi công phần khối lượng phát sinh không có bản vẽ thi công và dự toán được duyệt nhưng tư vấn giám sát vẫn nghiệm thu xác nhận khối lượng để chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu.
Việc điều chỉnh thiết kế đối với một số hạnh mục của gói thầu xây dựng số 02, 04 và 05 thuộc gói thầu CP2 đã gây lãng phí số tiền hơn 1,93 tỷ đồng;
Việc không tổ chức thực hiện một số nội dung công việc như: Chi phí kiểm định chất lượng công trình, bảo hiểm công trình, thẩm tra thiết kế, dự toán… trong dự toán của 8 gói thầu sử dụng vốn trong nước đã được phê duyệt, có giá trị hơn 3,27 tỷ đồng dẫn đến khó khăn trong việc kiểm tra được chất lượng công trình, kiểm soát được khối lượng, đơn giá, định mức để phê duyệt dự toán.
Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị xử lý các sai phạm cụ thể sau: UBND TP. Hà Nội khi tiến hành thanh tra gói thầu CP1 - Nhà máy cấp nước thuộc dự án vào năm 2006 đã không thực hiện đúng quy định hoạt động thanh tra, không kết luận thanh tra khi đã có kết quả thanh tra của đoàn thành tra (8 năm).
Hiện vẫn còn số tiền lớn sai phạm cho đến nay vẫn chưa được thực hiện, bao gồm: Số tiền hơn 81,3 tỷ đồng theo kết luận tại Báo cáo kiểm toán ngày 25/1/2008 của Kiểm toán Nhà nước và số tiền hơn 16,3 tỷ đồng theo Bản án số 293/2013/HS-PT ngày 15/5/2013 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý về tài chính với sai phạm tài chính ở một số gói thầu của dự án qua thanh tra với tổng số tiền  hơn 13,3 tỷ đồng và hơn 4 triệu yên Nhật và số tiền hơn 3,27 tỷ đồng thuộc chi phí khác do không thực hiện.
Cụ thể, thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ số tiền hơn 5,62 tỷ đồng gồm các khoản chuyển nhượng thầu trái phép của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, CTCP Thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp, Tổng công ty Cấp thoát nước và môi trường Việt Nam và CTCP Xây dựng cấp thoát nước số 01.
Xem xét loại khỏi quyết toán số tiền hơn 7,67 tỷ đồng và hơn 4 triệu yên Nhật trong đó có nhiều hạng mục có giá trị lớn của Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Xây dựng Hà Nội…

VŨ MINH