Sai phạm nghiêm trọng tại Công ty quản lý nhà Hà Nội: Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật

Mạnh Nguyễn

16:43 08/03/2016

BizLIVE - UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc kiểm điểm trách nhiệm, xử lý các vi phạm của Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội.

Sai phạm nghiêm trọng tại Công ty quản lý nhà Hà Nội: Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật
Theo đó, UBND Thành phố giao Giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị của Đoàn Giám sát tại Báo cáo số 33/BC-HĐND ngày 25/8/2015, của Ban Kinh tế và Ngân sách (Hội đồng nhân dân Thành phố) về Kết quả giám sát công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội (yêu cầu hoàn thành và gửi về Thanh tra Thành phố, Sở Nội vụ trước ngày 10/3/2016).
UBND cũng giao giao Thanh tra TP tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị theo chỉ đạo về việc xử lý sau thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản được giao tại Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội theo Kết luận thanh tra, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 10/3/2016.
Giao Sở Nội vụ kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật đúng mức đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm (đặc biệt là đối với Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội), phù hợp với mức độ vi phạm, đúng quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND Thành phố và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trước ngày 30/3/2016.
Được biết, trước đó trong văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội về kết quả kiểm tra công tác quản lý và bố trí tái định cư tại một số dự án, Thanh tra chuyên ngành Sở Xây dựng đã phát hiện hàng loạt sai phạm.
Cụ thể, tại khu đô thị Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội phải bàn giao nguyên trạng 18 toà chung cư với 2.204 căn hộ cho Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội để quản lý, vận hành theo quy định. Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội chưa bàn giao đủ số căn hộ cho Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội nhà mà còn giữ lại 321 căn hộ.
Tương tự tại khu đô thị thành phố giao lưu (quận Bắc Từ Liêm), Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội nhận bàn giao 3 toà nhà tái định cư gồm 556 căn hộ từ tháng 9/2014. Dù chưa hoàn tất thủ tục theo quy định (chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cho nhà nước), nhưng Công ty đã bố trí cho người vào ở tại 100 căn hộ. Đặc biệt, trong đó có 6 căn hộ chưa có quyết định bán nhà của UBND thành phố.
Thanh tra chuyên ngành Sở Xây dựng cũng cho biết, qua thu thập hồ sơ và kiểm tra thực tế tại 17 điểm kinh doanh dịch vụ mà Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý cho thấy, đơn vị này đã tự ý cho các tổ chức cá nhân vào sử dụng kinh doanh dịch vụ và hầu hết đã cải tạo sửa chữa, thay đổi nguyên trạng ban đầu. Đặc biệt nhiều tổ chức còn cho thuê lại, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước gây thất thoát số tiền lớn.

MẠNH NGUYỄN