Lập đoàn kiểm tra 15 nhà thầu trong dự án Formosa

Văn Đức

15:22 20/05/2015

Theo quy định của tỉnh Hà Tĩnh, đoàn kiểm tra sẽ xem xét việc chấp hành các quy định về an toàn lao động (ATLĐ) của 15 nhà thầu đang hoạt động tại Dự án Formosa.

Lập đoàn kiểm tra 15 nhà thầu trong dự án Formosa

Việc thành lập đoàn kiểm tra ATLĐ sẽ giúp giảm bớt các vụ tai nạn lao động đáng tiếc.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa kí quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATLĐ của các nhà thầu hoạt động tại dự án Formosa trong Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo đó, đoàn gồm 6 thành viên, do ông Đào Quang Hưng, Chánh Thanh tra Sở LĐTB&XH làm trưởng đoàn. Ngoài ra còn có sự tham gia của các sở, ban ngành khác như: Sở Xây dựng, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài ra, đoàn còn mời thêm thành viên của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) cùng tham gia.

Việc chấp hành các quy định về ATLĐ của các nhà thầu đang hoạt động tại Dự án Formosa sẽ được kiểm tra một cách toàn diện để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Trong thời hạn 45 ngày làm việc (kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra), đoàn này có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATLĐ của 15 các nhà thầu đang hoạt động tại Dự án Formosa. Như Công ty CP Hưng Nghiệp Hòa Thái, Công ty TNHH Công Tiến, Công ty TNHH du lịch Chí Vương…

Sau khi có kết quả, đoàn sẽ thông qua Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả kiểm tra và tham mưu UBND tỉnh biện pháp xử lý kịp thời nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác ATLĐ tại dự án Formosa.

Theo VietnamNet