Huy động thêm 20.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng giao thông

An Tư

16:36 23/05/2015

Báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội khóa XIII của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) gửi đến Quốc hội cho thấy, việc huy động các nguồn vốn xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông tiếp tục được đẩy mạnh.

Huy động thêm 20.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng giao thông

Ảnh minh họa.

Báo cáo cho biết, đến nay Bộ GTVT đã huy động được khoảng 198.165 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách để đầu tư 71 dự án theo hình thức BOT (xây dựng-khai thác-chuyển giao). Trong đó, năm 2014, huy động được 39.077 tỷ đồng/19 dự án; riêng 4 tháng đầu năm 2015 huy động được gần 20.000 tỷ đồng/6 dự án.

Công tác giải ngân kế hoạch đầu tư phát triển của Bộ GTVT cũng đạt được những kết quả tích cực.

Năm 2014 đã giải ngân được 116.702,4 tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch năm (gồm 75.402,4 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước và 41.300 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách Nhà nước). 4 tháng đầu năm 2015, giải ngân ước đạt 21.812 tỷ đồng, đạt 27,3% kế hoạch năm 2015.

Đối với dự án mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên, báo cáo cho biết, với mục tiêu tập trung cao độ để hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2015, một số dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sớm như các dự án mở rộng đoạn từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đoạn Phan Thiết - Đồng Nai, một số đoạn qua tỉnh Ninh Thuận, nhiều dự án còn lại sẽ được hoàn thành vào 30/9/2015. Các dự án mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/2015.

Báo cáo về công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, Bộ GTVT cho biết, đến nay, Bộ đã hoàn thành cổ phần hóa, chuyển đổi sang công ty cổ phần đối với 53 doanh nghiệp, trong đó có 11 Công ty mẹ - Tổng công ty, 2 Công ty mẹ - Tổng công ty đã hoàn thành xác định giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đang tiếp tục triển khai các bước cổ phần hóa đối với 3 Công ty mẹ - Tổng công ty và 26 công ty, đơn vị sự nghiệp theo kế hoạch.

“Thông qua cổ phần hóa, đã huy động được nhiều nguồn lực của xã hội, nâng cao đáng kể hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Chỉ tính riêng đối với 10 Công ty mẹ - Tổng công ty sau cổ phần hóa, vốn chủ sở hữu tăng 17,21%, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm 18,3%. Công tác tổ chức quản lý doanh nghiệp được công khai, minh bạch, chặt chẽ, năng suất lao động tăng nhanh, doanh thu tăng 10,27%, lợi nhuận trước thuế tăng 43,29%, thu nhập bình quân người lao động tăng 13,21%”- theo báo cáo.

Mục tiêu đến cuối năm 2015, Bộ GTVT sẽ cơ bản hoàn thành cổ phần hóa, thoái vốn toàn bộ các doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước không cần giữ 100% vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp trọng điểm, tăng cường giám sát và đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Từ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII đến nay, Bộ GTVT đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 803 kiến nghị của cử tri gửi đến (Kỳ họp thứ 2: 117 kiến nghị; Kỳ họp thứ 3: 85 kiến nghị; Kỳ họp thứ 4: 86 kiến nghị; Kỳ họp thứ 5: 122 kiến nghị; Kỳ họp thứ 6: 127 kiến nghị; Kỳ họp thứ 7: 111 kiến nghị; Kỳ họp thứ 8: 155 kiến nghị). Tất cả các kiến nghị của cử tri gửi đến, Bộ GTVT đều nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu giải quyết và trả lời, cung cấp thông tin đầy đủ đến cử tri được rõ. Đến nay, không có kiến nghị chưa được giải quyết, hoặc ghi nhận sẽ giải quyết.

Theo Báo Hải Quan