Hơn 8.200 tỷ đồng đầu tư vào Lai Châu

Vũ Tuấn

17:52 24/04/2016

BizLIVE - UBND tỉnh Lai Châu vừa trao quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án với tổng mức đầu tư 8.294 tỷ đồng.

Hơn 8.200 tỷ đồng đầu tư vào Lai Châu

Công trình nhà máy thủy điện Lai Châu.

UBND tỉnh Lai Châu vừa trao quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án với tổng mức đầu tư 8.294 tỷ đồng.
Từ năm 2004 đến nay, Lai Châu đã thu hút được 124 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 204.892 tỷ đồng.
Các dự án đầu tư tập trung vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, trung tâm thương mại, du lịch, y tế…
Trong đó nhiều dự án lớn đã đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo được nhiều việc làm, nộp ngân sách lớn như dự án Thủy điện Nậm Na, dự án nhà máy thủy điện Lai Châu…
Báo cáo thống kê cũng cho biết, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân của Lai Châu giai đoạn 2011-2015 ước đạt 7,4%/năm (thấp hơn mức bình quân cả vùng là 10,41%).
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và giảm tỷ trọng nông nghiệp với tỷ trọng tương ứng các lĩnh vực năm 2015 là 26,8% và 23,6% (năm 2010 tương ứng là 19,2% và 28,4%).
Tính riêng trong quý I/2016, về đầu tư xây dựng cơ bản, tổng huy động vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước thuộc kế hoạch năm 2016 của Lai Châu tính đến ngày 10/3/2016 là 1.545,6 tỷ đồng, giải ngân đạt 309,5 tỷ đồng.
Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 1.360,8 tỷ đồng, bằng 23% dự toán, trong đó thu ngân sách trên địa bàn tăng 35,4% so với cùng kỳ năm trước ước đạt 329,8 tỷ đồng.

VŨ TUẤN