Hơn 8.000 tỷ đồng vốn Ngân sách đổ vào các dự án xây dựng

Khương Nguyễn

13:00 18/01/2016

BizLIVE -

Tính chung cả giai đoạn 2011-2015, tổng số vốn đầu tư phát triển bằng vốn Ngân sách Bộ Xây dựng được giao quản lý là 8.300,69 tỷ đồng, số lượng dự án quyết toán hoàn thành đưa vào sử dụng là 28 dự án.

Hơn 8.000 tỷ đồng vốn Ngân sách đổ vào các dự án xây dựng

Tòa nhà Quốc hội. Ảnh Khương Nguyễn

Tổng kết ngành Xây dựng năm 2015, kết thúc kế hoạch phát triển 2011-2015, hầu hết các dự án đều được triển khai theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Theo Bộ Xây dựng, đã giải ngân được 100% kế hoạch vốn được giao.

Riêng năm 2015, Bộ Xây dựng được giao quản lý số vốn 1.585 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Nhà nước là 1.509 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 40 tỷ đồng). Cùng điểm lại tình hình quản lý, triển khai một số dự án trọng điểm.

Gần 1.600 tỷ đồng được phân bổ cho 38 dự án bao gồm: 14 dự án chuẩn bị đầu tư, 16 dự án chuyển tiếp từ năm trước sang năm 2015, 06 dự án khởi công mới và 02 dự án trọng điểm Bộ xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư.

Đầu tiên, về dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội: Hạng mục công trình Nhà Quốc hội đã cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng. Hiện nay, công trình đã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước ký nghiệm thu hoàn thành. Công trình đang dự kiến bàn giao cho Văn phòng Quốc hội.

Theo Bộ Xây dựng, trong quá trình vận hành, một số phần việc chưa hoàn thành hoặc còn khiếm khuyết đang được Ban quản lý dự án đôn đốc các đơn vị Tư vấn và Nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thiết kế, tuân thủ các quy định đồng thời không ảnh hưởng đến các hoạt động thường ngày của Quốc hội.

Kế hoạch năm 2015, Dự án được giao 1.078 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2015 và vốn kéo dài 782,7 tỷ đồng. Tính đến 20/12/2015, giá trị giải ngân được 323 tỷ đồng, đạt 17,36% kế hoạch vốn năm 2015.

Tiếp theo là dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Năm 2015, Ban quản lý dự án đã phối hợp với UBND xã Thạch Hòa, Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng tiến hành kiểm đếm, xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Về cơ bản, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư cho dự án để có thể triển khai dự án trong giai đoạn I theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch năm 2015, Dự án được giao 170 tỷ đồng. Dự kiến tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch năm.

Đối với các dự án ODA, năm 2015, Bộ Xây dựng trực tiếp quản lý thực hiện 17 dự án hỗ trợ kỹ thuật với tổng vốn tài trợ là là 34,5 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực tăng cường năng lực và hoàn thiện thể chế thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; 01 dự án đầu tư cơ sở vật chất giáo dục đào tạo với tổng vốn tài trợ 20 triệu USD (Trường Cao đẳng nghề Lilama2).

Đồng thời, Bộ đang điều phối thực hiện 03 dự án vốn vay tại các tỉnh do Ngân hàng Thế giới tài trợ trong lĩnh vực nâng cấp đô thị, cấp nước và xử lý nước thải với tổng mức đầu tư là 937,28 triệu USD gồm: Dự án nâng cấp đô thị tại 6 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (399,14 triệu USD), Chương trình phát triển đô thị tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc (301,856 triệu USD), dự án cấp nước và xử lý nước thải đô thị tại 10 tỉnh (236,2 triệu USD).

Đáng chú ý, riêng trong năm 2015 đã tiếp tục thu hút thêm được 4 dự án mới với tổng mức vốn cam kết tài trợ 17,498 triệu USD từ các tổ chức và Chính phủ các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Liên hợp Quốc.

Tính chung cả giai đoạn 2011-2015, tổng số vốn đầu tư phát triển của Bộ Xây dựng được giao quản lý là 8.300,69 tỷ đồng, số lượng dự án quyết toán hoàn thành đưa vào sử dụng là 28 dự án. Trong giai đoạn này, số vốn tăng bình quân qua các năm khoảng 11,5% (không kể vốn bố trí cho các dự án trọng điểm do Bộ Xây dựng được giao làm chủ đầu tư).

KHƯƠNG NGUYỄN