HACC1 “dính” sai phạm tại dự án Cao Xanh - Hà Khánh B

Chí Kiên

09:10 25/10/2015

BizLIVE - Thanh tra Chính phủ đã phát hiện số tiền sai phạm lên đến 189,9 tỷ đồng tại dự án Cao Xanh – Hà Khánh B (Quảng Ninh) do CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội (HACC1) làm chủ đầu tư. 

HACC1 “dính” sai phạm tại dự án Cao Xanh - Hà Khánh B

Quy hoạch khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 2001 - 2010). Tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B do CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội làm chủ đầu tư, thanh tra Chính phủ phát hiện tổng số tiền sai phạm là 189,9 tỷ đồng, cụ thể:
Giảm trừ theo phương pháp trừ lùi, số tiền 161 tỷ đồng; HACC1 không thanh toán trả cho UBND phường Cao Xanh; UBND phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh số tiền 2,64 tỷ đồng…
Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ UBND tỉnh Quảng Ninh lựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B còn thiếu tính khách quan, chưa đánh giá đúng năng lực về tài chính, kinh nghiệm của chủ đầu tư. Dẫn đến dự án kéo dài, để đất hoang hóa phải xin gia hạn nhiều lần. Vi phạm điều 30 Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ.
Từ những nội dung trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét thu hồi số tiền hơn 139 tỷ đồng của CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội gồm: Hơn 129 tỷ đồng thuế VAT, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí bán hàng; hơn 7,7 tỷ đồng là tiền lãi vay.
Thu hồi nộp về ngân sách phường Cao Xanh và Hà Khánh số tiền đền bù, giải phóng mặt bằng chưa được nhận là hơn 2,6 tỷ đồng. Cùng đó, thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ số tiền trong đó có hơn 50 tỷ đồng của CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội gồm tiền chi phí dự phòng là 24 tỷ đồng, tiền san lấp mặt bằng là hơn 26 tỷ đồng.
Ở diễn biến khác, tại thông báo kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện tỉnh Quảng Ninh không tổ chức đấu giá 117 dự án khu đô thị, khu nhà ở theo quy định, vi phạm Luật Đất đai và các văn bản kèm theo dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước.
Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Cục Thuế tỉnh thu tiền nợ đọng thuế nhiều khoản như tiền cho thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, tiền đấu giá quyền sử dụng đất… lên đến hơn 861 tỷ đồng.
Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B do CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô xây dựng cho cả hai giai đoạn với diện tích là 69,125 ha. Tổng mức đầu tư xây dựng là 440 tỷ đồng. Dự án được xây dựng với mục đích kinh doanh, cơ chế tài chính được áp dụng là giao đất có thu tiền sử dụng đất.

CHÍ KIÊN