Hà Nội thu hồi 5.685ha đất cho 1.690 dự án

Vạn Xuân

11:56 03/12/2018

BizLIVE - 1.690 dự án thu hồi đất năm 2019 gồm 941 dự án được chuyển tiếp từ năm 2018 sang, với diện tích thu hồi là hơn 3.417ha.

Hà Nội thu hồi 5.685ha đất cho 1.690 dự án

Ảnh minh họa.

UBND TP.Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP phê duyệt danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019.
Theo đó, UBND TP đề nghị HĐND TP thông qua danh mục 1.690 dự án thu hồi đất năm 2019 với diện tích là hơn 5.685 ha (trong đó số dự án thu hồi đất năm 2018 chuyển tiếp sang danh mục thu đất năm 2009 là 941 dự án, với diện tích là hơn 3.417 ha, gồm 759 dự án vốn ngân sách với hơn 2.009 ha và 182 dự án vốn ngoài ngân sách với diện tích hơn 1.318ha).
Cùng với đó, UBND TP cũng đề nghị thông qua danh mục 296 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019, với diện tích hơn 507 ha.
Theo UBND TP, trong năm thực hiện, Sở TN-MT rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp điều chỉnh, Sở TN-MT tổng hợp báo thành phố, trình HĐND TP xem xét vào giữa năm. 
Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND thông qua thì Sở TN-MT tổng hợp báo cáo thành phố, trình thường trực HĐND thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất và báo cáo tại kỳ họp gần nhất.
Tờ trình này sẽ được HĐND TP.Hà Nội đưa ra thảo luận và thông qua vào kỳ họp thứ 7 diễn ra từ 4-8/12.

VẠN XUÂN