Gần 750 tỷ làm 2,6km đường nối đê sông Hồng với một khu đô thị mới

Kiều Châu

11:10 18/12/2015

BizLIVE - UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận chủ trương tiếp tục triển khai thực hiện và phê duyệt điều chỉnh đề xuất dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến khu đô thị mới C2-Gamuda Gardens, quận Hoàng Mai theo hình thức đối tác công tư (loại hợp đồng BT).

Gần 750 tỷ làm 2,6km đường nối đê sông Hồng với một khu đô thị mới

Phối cảnh tổng thể khu đô thị mới Gamuda Gardens.

Tuyến đường từ đê sông Hồng đến khu đô thị mới C2-Gamuda Gardens, quận Hoàng Mai dài khoảng 2,6km, chiều rộng mặt đường 40m, dự kiến sẽ được khởi công vào năm 2016 và hoàn thành vào năm 2019.

Dự án do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư (tạm tính) khoảng 746 tỷ đồng, được huy động từ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và vốn huy động hợp pháp khác.
Đổi lại, UBND TP Hà Nội cho phép nhà đầu tư này khai thác quỹ đất tại khu đất ký hiệu C9- CN3 trên địa bàn quận Hoàng Mai để thu hồi vốn đầu tư công trình BT; phạm vi, quy mô, ranh giới quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư sẽ được xác định cụ thể trên cơ sở tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng, đảm bảo đồng bộ, không trùng lấn; Việc giao quỹ đất thanh toán thực hiện tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Để dự án triển khai đúng thời gian dự kiến, UBND TP Hà Nội giao Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh sớm đưa ra dự thảo thỏa thuận việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi và trình Sở Kế hoạch và đầu tư để kiểm tra, thống nhất, báo cáo UBND thành phố chấp thuận thỏa thuận việc giao nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
Sau khi được UBND thành phố chấp thuận thỏa thuận lập báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà đầu tư chủ động phối họp với Sở Giao thông vận tải để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành; Chịu trách nhiệm đảm bảo huy động đủ các nguồn vốn đầu tư bao gồm cả nguồn vổn chủ sở hữu của nhà đầu tư để đầu tư vào công trình BT và dự án khác theo quy định,..

KIỀU CHÂU