Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đội vốn thêm 315 triệu USD

Ánh Nguyệt

16:19 26/10/2015

So với tổng mức đầu tư ban đầu, đến thời điểm ngày 21/10/2015, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đội vốn thêm 315 triệu USD.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đội vốn thêm 315 triệu USD

Đường sắt trên cao đoạn giao cắt ở ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (Ảnh: Zing).

Tổng mức đầu tư ban đầu của Dự án được Bộ GTVT phê duyệt năm 2008 là gần 8.800 tỷ đồng (tương đương 553 triệu USD). Đến thời điểm Chính phủ hoàn thành báo cáo (21/10/2015), dự án phải điều chỉnh vốn lên 868 triệu USD, tăng 315 triệu USD.
Trong đó, phần vốn vay của Trung Quốc phải tăng thêm trên 250 triệu USD. Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam phải điều chỉnh tăng thêm gần 65 triệu USD. Chi phí giải phóng mặt bằng cũng đội thêm 63 triệu USD.
Phần lớn tổng số tiền vốn bị đội lên của dự án (248/315 triệu USD) nằm ở các chi phí thuộc hợp đồng với tổng thầu EPC (Trung Quốc).
Chính phủ nhận định, dự án từ khi khởi công đến nay gặp nhiều khó khăn như giải phóng mặt bằng chưa kịp thời, năng lực của Chủ đầu tư Dự án còn thiếu kinh nghiệm, năng lực của tổng thầu EPC và tư vấn giám sát chưa đáp ứng được yêu cầu...
Bộ GTVT đã yêu cầu lãnh đạo của Tổng thầu Trung Quốc sang Việt Nam để trực tiếp điều hành Dự án và kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành cho các Nhà thầu phụ để đảm bảo năng lực tài chính cho các đơn vị tham gia.

Theo Vntinnhanh